Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Anders är en av dem som förändrar världen i rätt riktning

Engaholm är ett aktivt och livskraftigt familjeföretag som jobbar med nära, nyttiga, förnybara varor och upplevelser. Tillsammans med utvalda samarbetspartners driver Anders Koskull och Engaholms gård en uthållig och hållbar produktion av allt från kött till el.

- Det var framförallt när jag blev förälder för drygt fyra år sedan som det blev så påtagligt, vilket ansvar vi har för vår framtid och vårt klimat. Här på Engaholms Gård har jag möjlighet att sköta min lilla del av världen så som jag skulle vilja se den. Det är lite som att hålla rent framför egen dörr.

Att värna kulturmiljön och kärleken till den småländska naturen genomsyrar allt på Engaholms gård utanför Alvesta. Man lever av jorden och värnar om ett ansvarsfullt bruk av naturens resurser.

- Vi ska nyttja jordens resurser på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Då måste vi minska påverkan på klimatet bland annat genom att gå över från fossila till fossilfria energislag. Det går det inte att kompromissa om och en av de första åtgärderna blev att projektera för solcellspanelerna och bli självförsörjande på förnybar energi.

Det finns sju miljarder invånare på jordklotet

Snart är det nio miljarder. Framförallt kommer medelklassen att öka i ännu högre utsträckning. Det innebär att ännu fler vill byta telefon, bil och platt-TV med mera, kanske så ofta som varje år. Det ställer extremt höga krav på vår jord att fortsätta i den takten.

- Vi står inför en gigantisk utmaning. I ett klimatperspektiv blir det därför en skrämmande tanke att ytterligare två miljarder människor kräver det som vi i väst har haft under många år. Därför måste vi fundera på vad och hur vi producerar samt vad och hur vi konsumerar. Bara här i Sverige slänger vi 40 procent av all mat vi producerar.

I nio generationer

Och under 295 år har Engaholms gård funnits i familjen Koskulls ägo. Om fem år firar familjen 300 årsjubileum. Det var Anders farfars far som byggde ett vattenkraftverk och drog el till gården och vidare till Alvesta. Och det var dennes son som byggde det stora sågverket.

- Från min kontorsstol ser jag sädesmagasinet och transformatorstationen som tidigare generationer byggt.

Virket som sädesmagasinet är byggt av kommer från gården och sågades på gårdens såg. Teglet i transformatorstationen kommer från gårdens eget lertag och brändes i gårdens tegelbruk.

- Så har vi alltid arbetat här, att ta materialet från gården och vidareförädla det. Det är ett arv som jag driver vidare.

De månghundraåriga ekarna

De månghundraåriga ekarna på Engaholms gård är imponerande. En ek kan vara värd åt 1500 arter. Området huserar en mängd rödlistade arter och förvaltas genom ett naturvårdsavtal med länsstyrelsen.

- Vi har en arrendator med djur som betar i ekhagarna. Köttet från djuren säljer vi som Engaholmskött. Det är lite samma tanke som med elen och ytterligare ett exempel på hur vi förädlar gårdens resurser. Folk i Alvesta säger: vi köper ju el av dig, när vi köper el från Bixia. Vidareförädlingen är central i vår värdegrund och något som jag jobbar med att utveckla vidare.

Priset på solcellspaneler har gått ner

Priset på solcellspaneler har gått ner 80 procent på bra några år. Allt fler kan nu investera i egna solcellspaneler. Såväl i liten som stor skala och Anders har utvecklingsplaner.

- Vi ska självklart bygga ut med fler solcellspaneler. Jag planerar nu för en anläggning på vatten. Det görs i andra länder, till exempel i England, Frankrike och Japan. Här har jag har inte fler lämpliga tak att bygga på men jag har mycket vattenytor. Dessutom får vattenbaserade solcellspaneler en god kyleffekt som ökar verkningsgraden.

Redan under andra halvan av 2017 kommer det att finnas tekniska lösningar framme. Därtill tillkommer den komplicerade juridiska processen för tillstånd för strandskydds-dispens, vattenverksamhet, biotopskydd med mera.

När anläggningen skulle beställas och dimensionera stötte Anders på en rad hinder av skatteregler och lagkrav. Därutöver skulle det lokala elnätsföretaget godkänna en omfattande mängd värden kring mätpunkter, säkringsstorlek och förväntad produktion Sammantaget var det svårt att hitta rätt storlek för solcellsanläggningen.

- Det är en paradox när vi å ena sidan har övergripande mål om mer förnybar energi från regeringsnivå men å andra sidan regler och krav som gör det svårt och nästan hindrar ett sådant här förverkligande. Vi hade bra stöd i Bixia som är duktiga på småskalig kraftproduktion.

Tekniken för energilagring

Tekniken för energilagring utvecklas och alltfler kommer kunna satsa på förnybar energi. Anders tror att vätgas och bränsleceller kommer att blir den teknik som tar över för energilagring. Det är en oerhört spännande teknik med obefintlig miljöpåverkan där infrastrukturen börjar byggas ut i allt snabbare takt.

- Vi vill bli nettoproducenter. Det är inte ekonomiskt gynnsamt ännu, men i takt med teknikutvecklingen och nya möjligheter inom energilagring kommer det definitivt att bli det.

Välj Bixia Nära

När du väljer närproducerad el från Bixia genom tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och närproducerad el i ditt område. Då går en del av det du betalar för elen tillbaka till dina lokala elproducenter.

Träffa våra närproducenter

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 04 mars 2021