Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Maja Rosén vill få fler att hålla sig på jorden

Det började för fyra år sedan när Maja och hennes granne Lotta var föräldralediga och ville göra något konkret för klimatet. Det blev facebooksidan ”Vi håller oss på jorden” och kampanjen Flygfritt 2019 med målet att få 100 000 svenskar att ta ett flygfritt år. Sedan dess har Maja Rosén ägnat hela sin tid åt att uppmuntra till att skippa flyget.

– Vi vill se en framtid där flyget är något man tar till i sista hand, när det inte finns något alternativ. Vi vill helt enkelt få folk att sätta klimatet främst. Och jag tror inte att det går att åstadkomma genom pekpinnar och skam, snarare handlar det om att övertyga fler om vilka positiva effekter det har på klimatet att välja bort flyget. Sedan kan de som är övertygade påverka andra på ett positivt sätt, säger Maja Rosén.

Motivering till nomineringen

Alla stora förändringsrörelser genom tiderna har haft enskilda personer som gett upp sitt ”egna” för att åstadkomma förändringar som kommer påverka till det bättre för människor. Maja har gett upp mycket, pausat sin läkarutbildning, levt med oerhört små marginaler, för att bidra till att lösa klimatfrågan, genom att medvetandegöra människor om möjligheten att bidra till att minska sina utsläpp och lösa klimatkrisen. Hon har börjat bygga upp en struktur kring detta som har möjlighet att spridas till många fler länder än de som redan nu finns (omkring ett tiotal). Maja Rosén och projektet ”Vi håller oss på jorden” kommer kunna få en stor betydelse för hela Klimatrörelsen.

Vad tänker ni göra med vinsten om ni vinner?

– Om vi blir de lyckliga vinnarna skulle det ha stor betydelse för vårt fortsätta arbete med att få fler att välja flygfritt. Att uppnå en kollektiv förändring utan att lägga skam på den enskilda individen. Det handlar om att få folk att tro att det är möjligt och känna att man är del av en klimatrörelse, säger Maja.

Uppdaterad: 30 juni 2022