Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

De vill sprida kunskapen om ett hållbart liv

För sju år sedan valde Christian Dahlqvist att göra en livsförändring. Från kontorsliv, som data- och elektroingenjör, till att bruka jorden på gården i Sundhult i Hallands inland. Christian och hans fru är pionjärer inom regenerativt jordbruk – en gräsrotsrörelse som växer sig allt starkare över världen och som bland annat går ut på att lagra kol i jorden.

Dessutom driver de, tillsammans med sju andra entreprenörer i närområdet, det moderna kollektivet Solskensfarmarna.

– Vår drivkraft i allt vi gör är vår miljö och vårt klimat. Vi måste hitta smartare sätt att leva, bruka vår jord och få energi till vår elförsörjning. Naturen är så smart uppbyggd och då gäller det att vi lär av den och nyttjar den istället för att utarma den, säger Christian Dahlqvist.

Motiveringen till nomineringen lyder

Christian och Johanna är två entreprenörer och eldsjälar som med stor passion driver småskalig klimateffektiv matproduktion i glesbygden. De har ett hållbart helhetsperspektiv i allt från att producera egen solel till sin elbil, bygga upp mikrolivet i jorden och utbilda inom solenergi till att, ihop med sina grannar, driva det gemensamma bolaget Solskensfarmarna för att fler ska kunna leva och verka hållbart på landsbygden.

Uppdaterad: 05 maj 2022