Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Gangvide farm – centrum för fossilfri enerigutveckling

Det började med en resa till Spanien för 12 år sedan där Kickan och Per Karlsson fick upp ögonen för solceller. Två år senare hade de en av Sveriges största solcellsanläggningar. Idag är Gangvide farm på sydöstra Gotland ett centrum för fossilfri energiutveckling. Här utvecklas nya småskaliga lösningar för att lagra och reglera energi med hjälp av vätgas.

Kickan och Per är pionjärer inom fossilfri energi och brinner för att vi ska uppnå ett fossilfritt samhälle år 2030. Men för att det ska vara möjligt krävs att det finns intresse och kunskap hos den yngre generationen, menar Per.

– Vi måste få fler ungdomar att bli engagerade i energifrågan och välja de tekniska utbildningarna om vi ska lyckas göra den omställning som krävs. Därför har vi utvecklat samarbeten med både grundskolor, gymnasieskolor och universitetet här på Gotland. Vi håller också på att utveckla en publik besöksplats kring fossilfri energi där vi visar alltifrån elens historia till solceller, elbilar och lagring av energi, säger Per Karlsson.

Motiveringen till nomineringen lyder

Kickan och Per är engagerade pionjärer inom förnybar energi med en stark drivkraft i omställningen mot en fossilfri värld. De ligger i framkant när det gäller utvecklingen av vätgas och energilagring där många småskaliga lösningar kan bli storskalig. Dessutom har de en stark vilja och kraft att engagera och utbilda den yngre generationen i energi- och klimatfrågan.

Uppdaterad: 05 maj 2022