Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vad är grön, förnybar och fossilfri el?

Vattenkraftverk som producerar förnybar el.

Vattenkraftverk som producerar förnybar el.

Grön el är ett samlingsbegrepp för el som inte har negativa klimatutsläpp – som sol, vind och vatten. Men begreppet har sina brister. Här går vi igenom vilka begrepp du bör ha koll på för att köpa hållbar och klimatsmart el.

Vad är grön el?

Grön el är ett samlingsnamn för förnybar och fossilfri el från sol-, vind- och vattenkraft – energikällor som har sitt ursprung i samma tillgång: solens strålning. Men grön el är ett luddigt begrepp eftersom det inte definierar var elen kommer ifrån. Dessutom skiljer sig förnybar el och fossilfri el från varandra.

Vad är skillnaden på förnybar och fossilfri el?

Den förnybara elen kommer från energikällor som förnyas naturligt och som inte tar slut, till exempel vind och vattenkraft. Fossilfri energi definieras bredare och benämns som all energi som inte kommer från fossila bränslen. Med andra ord kan det vara både vatten- och kärnkraft.

Därför ska du välja förnybar el

Att välja förnybar el är positivt ur flera aspekter. De förnybara energikällorna förnyas naturligt hela tiden, vilket gör att vi inte behöver tära på jordens resurser för att framställa den. När förnybar el produceras bidrar den inte heller till negativa klimatutsläpp.

Solceller och solpaneler - allt du behöver veta

Vindkraft - en viktig del av energiomställningen

Vattenkraft

Kan minska fattigdom

Idag lever allt för många människor under fattiga förhållanden. Med hjälp av förnybar el kan deras levnadsstandard öka, utan att vi påverkar vårt klimat negativt. Förnybar el är med andra ord hållbart för både människor och natur. Genom att välja förnybar el är du med och stöttar utbyggnaden av den.

Teckna 100 % förnybar el

Men hur vet du att elen du köper faktiskt är förnybar? Svaret är enkelt: Välj ett elbolag som kan påvisa var elen kommer ifrån med hjälp av ursprungsgarantier.

Ursprungsmärkning – då vet du var elen kommer ifrån

Enligt EU:s elmarknadsdirektiv är vi som elhandlare skyldiga att redovisa elens ursprung. Det görs via ursprungsgarantier, eller så kallad ursprungsmärkning – elektroniska handlingar som garanterar vilka källor elen kommer ifrån. Det ger dig som konsument möjlighet att göra klimatsmarta val och bidra till en mer hållbar elproduktion i Sverige.

EU:s elmarknadsdirektiv - EUR-Lex

Alla elhandlare ska också kunna presentera vilken miljöpåverkan elproduktionen haft i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. Som kund hittar du ofta denna information på din faktura.

Ursprungsmärkning

Vad är fossila bränslen

Fossila bränslen är ett samlingsnamn för kol, olja och naturgas – begränsade naturresurser som till skillnad från förnybar energi påskyndar den globala uppvärmningen. Energin, liksom de omfattande koldioxidutsläppen, uppstår när fossila bränslen eldas.

Vad är kärnkraft?

Kärnkraft är ett effektivt energislag och år 2022 stod kärnkraften för nästan 30 % av Sveriges elproduktion. Kärnkraften är fossilfri men inte förnybar eftersom den baseras på bränslet uran, som precis som fossila bränslen, är en begränsad naturresurs. Produktionen orsakar inga koldioxidutsläpp men avfall i form av livsfarlig radioaktiv strålning. Det tar dessutom tusentals år för avfallet att försvinna och idag är lösningen att gräva ner den.

Är förnybar el dyrare än fossil el?

Nej, utvecklingen av förnybara energikällor sker i snabb takt och blir alltmer kostnadseffektiv. Idag är det billigare att bygga nya förnybara kraftverk än att satsa på fossil energi. Därmed ligger priset på el från förnybara källor på samma, eller många gånger lägre, nivå än el från fossil förbränning.

Elpriset, prognos just nu - Bixia

Bra miljöval el med miljömärkning

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning som syftar till att vägleda konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Vad gäller el ställer märkningen inte bara krav på att den är förnybart producerad, utan också att produktion uppfyller följande villkor: 

  • Vindkraft placeras utanför skyddade naturområden.
  • Vattenkraft ha ett basflöde med vatten som ska följa sitt naturliga flöde.
  • Biobränsle vara FSC-märkt och askan återföras till kretsloppet igen.
  • Solcellspaneler återvinnas när de monteras ner.

Miljömärkt el - Bra miljöval

Alltid 100 % förnybar el hos Bixia

Som privatkund hos Bixia får du bara el från förnybara energikällor – som sol, vind, vatten och biomassa. Dessutom ingår Bixia Miljöfond, en fond som stöttar projekt och insatser som gör konkret skillnad för människor och klimat, i alla elavtal.

Källor:

Bixia

Naturskyddsföreningen

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Vilken el får jag i mitt eluttag?

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 10 augusti 2023