Bixia logo
Meny

Elförsörjning i Bangladesh

Befolkningen på de svårtillgängliga öarna i Jamuna-deltat i nordvästra Bangladesh saknar i hög grad samhällsservice såsom fungerade elförsörjning, hälsovård och utbildning. Det är till exempel svårt att få utbildade lärare att arbeta i skolor ute på öarna och därför är utbildningsnivån mycket låg. Flickor är speciellt utsatta, eftersom de riskerar att giftas bort vid alltför låg ålder om de inte får en chans att gå i skolan.

Möjligheter till vidareutbildning

Fram till år 2014 har man bara kunnat erbjuda ordinarie grundskola vilket innebär årskurs 1-5. Tack vare stöd från vår Miljöfond, 100 000 kr per år från 2014, har skolan kunnat växa. Under 2015 installerades solpaneler och videoutrustning i fem skolor vilket innebar att man kunnat erbjuda även årskurs 6. Eleverna får undervisning genom att se inspelade lektioner på DVD i klassrummen.

Under 2016 har ytterligare utrustning installerats vilket inneburit att man även kan erbjuda utbildning för årskurs 7. Merparten av eleverna är flickor vilket stämmer överens med projektets målsättning. Genom fortsatt utbildning minskas risken betydligt för att flickorna ska bli bortgifta i tidig ålder.

2017 var första året som elever i klass 8 deltog i den nationella examen. 56 elever deltog i examen och alla utom en nådde resultat på A-nivå. Undervisningen har enbart skett genom förinspelade lektioner som visas upp på skärmar i klasserna.

Mer än bara skolverksamhet

Genom det ekonomiska stödet från Bixia har det blivit möjligt att installera solpaneler i skolor, kliniker, för lokala jurister och vattenreningsanläggningar. Totalt har 68 solpanelsanläggningar installerats. Installationen av solpaneler har gett alla verksamheterna bättre förutsättningar. Nu kan man hålla öppet för juridisk rådgivning under kvällstid, vilket uppskattas av befolkningen, eftersom de flesta är upptagna med arbete under dagtid. Skolorna kan använda sig av tekniska hjälpmedel och lokalerna kan nyttjas på kvällstid för extra studier. Vid förlossningar nattetid har barnmorskorna tillgång till elektriskt ljus. Man kan också på ett mer säkert sätt upprätthålla kommunikationer i och med ökad tillgång till laddning av mobiltelefoner.

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!