Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Anrikt lokalproducerad el i Skåne

Rössjöfors vattenkraftverk i Rössjöholmsån i Munka Ljungby har funnits sedan 1600 talet. Ån rinner från Rössjön via Rössjöfors och vidare ut i Rönneå som i sin tur mynnar ut i Skälderviken i Nordvästra Skåne. När Lars Höjrup köpte kvarnen 1990 användes elen endast till uppvärmning.

Utvecklingspotential i sågverk

- Min ambition var att återskapa en produktion av något slag för att använda den miljövänliga och närproducerade elen. Valet föll på att utveckla gårdssågen. Lars tog över sågen med tillhörande gård och vattenkraftverk där han förädlar lokalt odlad skog till massiva trägolv på 90-talet.

- Redan när den första ekstocken sågades och jag såg hur vacker den var, visste jag att jag ville vidareutveckla sågverksamheten. Det gamla vattenkraftverket konverterades till el för cirka hundra år sedan och har bland annat försörjt en yllefabrik och en spikfabrik.

- Jag värnar om både vår miljö och lokalproducerade produkter och tjänster, och tyckte det var självklart att nyttja den befintliga elproduktionen till sågverket. Fastigheten genomgick en stor upprustning i början av 60-talet av en framsynt entreprenör som då ersatte den gamla laxtrappan med en ny. 1993 blev den ytterligare förbättrad av länsstyrelsen med bidrag från fiskeriverket.

Vattenkraft utan flyt

- Mellan 2003 och 2013 hade vi elcertifikat för grön el utan någon motprestation från myndighetshåll, för att till exempel förbättra fiskvägar. För elcertifikatsersättningen investerade Lars dessutom i en biobränsleanläggning för att slippa eluppvärmning och istället använda elen för att driva fläktar för virkestorken.

- Jag har en känsla av att miljömedvetenheten inom alla näringar ökar och att det är en naturlig utveckling. Tyvärr är vägen till lyckosam småskalig vattenkraftsproduktion allt annat än rak.

- Alla vill ha rent vatten och en fin miljö för kommande generationer. Tyvärr har vi små vattenkraftverk hamnat i kläm mellan olika intressen. Jag har lagt ner oerhört med tid i alla instanser för att vi producenter ska kunna driva vår verksamhet vidare. Jag kan bara vädja om att vi som företräder de olika intressena, lagstiftarna med flera, borde ha ett mera lösningsorienterat förhållningssätt. Låt oss gå fiskvägen, inte pappersvägen!

Rössjöfors producerar cirka 350 000 kilowattimmar. Av det går det åt cirka en tredjedel till gården och sågverket, resten säljer han till Bixias kunder.

- Det känns extra bra att jag kan sälja min småskaliga och förnybara el vidare och på så sätt bidra till att minska andelen klimatbelastande elproduktion i den nordiska elmixen.

Kuriosa: Den lilla turbinen är original och är 100 år gammal. Den producerar 18 kW/h. Den har ett lager Pockenholts som byttes ut senast 1970 och det har snurrat sedan dess och kan göra det i 50 år till. Den ål som simmar i våra vattendrag är samma art som simmar upp för Nilen men vid Assuandammen är de nu stoppade.

Välj Bixia Nära

När du väljer närproducerad el från Bixia genom tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och närproducerad el i ditt område. Då går en del av det du betalar för elen tillbaka till dina lokala elproducenter.

Träffa våra närproducenter

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 04 mars 2021