Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Vattenkraft i Småland

Patrik Dahlberg och Peter Iburg är två av de omkring 1 200 närproducenter av förnybar el som vi på Bixia samarbetar med. Efter 20 år inom ventilationsbranschen bestämde de sig för att sälja sitt framgångsrika företag Fresh AB och istället investera i vattenkraft på Gransholms bruk utanför Växjö. Varje år producerar de 3 miljoner kWh förnybar el som räcker till 150 hushåll. Och mer ska det bli.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Närproducenter vattenkraft Gransholm

2008 förvärvade de därför Gransholms bruk som omfattar både ett antal fastigheter och ett vattenkraftverk.

- Vi bestämde oss för att göra en rejäl investering i att renovera kraftverket för att få nya elcertifikat och för att få en modernare anläggning som kan producera mer el. Renoveringen kommer öka effekten med cirka 25 %. Den nya anläggningen kommer kunna användas fullt ut, det finns inga inbyggda begränsningar som i den tidigare. Det blir en mer lättdriven anläggning med ny teknik som är mer driftsäker, säger Peter.

Ny och gammal sida vid sida

Kraftverket består av två turbiner varav den ena nu rustas upp. Den gamla turbinen som fortfarande är i drift är byggd 1905 och gjord av gjutjärn. När renoveringen som pågått i ett halvår är klar i december, kommer det alltså vara en ny och en gammal turbin som snurrar sida vid sida.

- Det är 110 års åldersskillnad på turbinerna. Den gamla är inte lika effektiv men så länge den funkar vill vi behålla den. För oss är det självklart. Vi ser det som ett kulturhistoriskt arv som vi vill föra vidare, säger Patrik. 

Gransholms bruk vilar på historisk mark med anor från 1500-talet. Under 200 år tillverkades här papper. 1790 anlades ett finpappersbruk, senare även ett pappersförädlingsverk. I början på 1800-talet invigdes en damm och vattenanläggning som gav kraft till bruket och nu pågår en renovering av denna anläggning.

- Vi tycker det är roligt och viktigt med förnybar energi och vattenkraftverk är ett lysande exempel på hur man kan framställa el på ett sätt som inte skadar miljön, säger Patrik.

Närproducerad el efterfrågas alltmer

All el som idag produceras vid Gransholms bruk levereras till Bixia. Något de känner sig väldigt trygga med.

- Vi har stort förtroende för Bixia och gillar deras idé om att leverera närproducerad el till lokala konsumenter. Det känns bra att det är ett lokalt företag. Vi ser faktiskt deras kontor härifrån, det ligger 25 meter bort, säger Patrik.  Under de senaste åren har Bixia märkt av ett ökat intresse för närproducerad förnybar el. Allt fler vill vara med och bidra till ett bättre klimat genom att köpa närproducerad el eller genom att producera sin egen el. - Av all den el vi på Bixia köper in kommer en tredjedel direkt från närproducenter av förnybar el, i likhet med Peter och Patrik. Samtidigt satsar vi stort på att bygga ut den förnybara elen tillsammans med våra kunder. I framtiden kommer vi att få se ännu fler prosumers – sådana som producerar sin egen el och säljer vidare sitt överskott, säger Magnus Ravander, chef försäljning konsument, Bixia.

Sover bättre om natten

Peters och Patriks tips till andra som funderar på att bli sin egen elproducent, och som de också själva fick som tips, är att göra allting ”by the book” redan från början.

- Börja med att ringa Länsstyrelsen och förklara för dem vad det är ni vill göra innan ni skriver under något. Vi har haft en bra dialog med Länsstyrelsen under hela processen. Administrationen har gått väldigt smidigt och det var inga problem att få ett godkännande.

- En annan sak man ska vara medveten om när man söker nya elcertifikat, är att anläggningen måste betraktas som ny vilket kräver ganska mycket och ofta innebär en stor investering.

Att det just nu är rekordlåga elpriser är inget de oroar sig för. Deras investering är på väldigt lång sikt och ska hålla i många år. De är övertygade om att elpriserna kommer att stiga.

- Det känns bra att ha en miljövänlig affärsidé, vi sover bättre om natten nu och slipper resa i jobbet. Men det är klart att det finns en viss nervositet i luften, det handlar ju om mycket pengar som vi tar ur egen ficka. Vi ser verkligen fram emot den dagen när vi har en ny godkänd anläggning klar och kan släppa på vattnet. När allt är klart och under kontroll, säger Patrik och Peter.

Välj Bixia Nära

När du väljer närproducerad el från Bixia genom tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och närproducerad el i ditt område. Då går en del av det du betalar för elen tillbaka till dina lokala elproducenter.

Träffa våra närproducenter

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 04 mars 2021