Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Barns rätt till utbildning i Benin

Tillgången till utbildning är en stor utmaning i Karimama där en stor andel av barnen arbetar på fälten eller med familjens boskap istället för att gå i skolan. Vi på Bixia vill nu tillsammans med Erikshjälpen utöka denna satsning för att ge fler barn i Karimama möjlighet till utbildning.

Utmaning att få barn till skolan

I samarbete med organisationen DEDRAS i Benin stöder Erikshjälpen sedan 2013 ett projekt för barns rätt till utbildning i kommunen Karimama i nordöstra Benin. Tillgången till utbildning är en stor utmaning i Karimama där en stor andel av barnen arbetar på fälten eller med familjens boskap istället för att gå i skolan. Projektet handlar om att öka medvetenheten hos föräldrarna om vikten av att barnen går i skolan.

Kvällsbelysning skapar förutsättningar

I takt med att den här insikten stärks blir det också viktigt att arbeta med att stärka kvalitén i utbildningen. Ett initiativ i denna riktning är att erbjuda miljöer där barnen kan läsa sina läxor på kvällstid. Eftersom de flesta elever saknar elektricitet hemma har DEDRAS och Erikshjälpen tidigare testat att erbjuda solcellslampor för studiegrupperna med goda resultat. Vi på Bixia vill nu tillsammans med Erikshjälpen utöka denna satsning för att ge fler barn i Karimama möjlighet till utbildning.

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!

Uppdaterad: 06 juli 2021
Kontakta sidansvarig