Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Söderhamnsföretaget Consupedia

Sigtunabon Roberto Rufo Gonzalez har skapat en databas med hållbarhetsinformation om hundratusentals livsmedel. Den ska hjälpa konsumenter och företag att göra klimatsmarta val med hjälp av fakta. Hans företag Consupedia är en av sex finalister som kan vinna elbolaget Bixias stipendium på 250 000 kronor i Bixia Klimathjälte 2023.

Motivering Consupedia

Consupedia hjälper konsumenter, grossister, restaurangägare – ja alla i matkedjan – att ta mer hållbara beslut med hjälp av AI-drivna tjänster. Med världens största hållbarhetsdatabas för livsmedel rankar verktyget livsmedel utifrån en mängd hållbarhetsparametrar – däribland transport, rättvisa och hälsa. Juryn menar att företaget visar på vikten av att tänka brett i hållbarhetsfrågan och på ett innovativt sätt hjälper de människor att förändra sina konsumtionsmönster.

Om Consupedia

2014 började Roberto Rufo Gonzalez, från Skärså i Hälsingland, ställa sig frågor om vilka val han gör i livet och vad konsekvenserna är. Han märkte att det saknades en samlingsplats för information knutet till konsekvenserna av konsumtion. Såväl privatpersoner som företag lämnades i stället i händerna på sin magkänsla.

– När jag insåg vilket behov både konsumenter och företag har av klimatfakta för olika livsmedel började jag utveckla min encyklopedi för konsumenter, Consupedia. Min ambition är att hjälpa konsumenter och företag att ta hållbara beslut med hjälp av fakta och skapa en storskalig beteendeförändring på samhällsnivå, säger Roberto Rufo Gonzalez, som är grundare av företaget Consupedia.

Tillsammans med forskare vid KTH och Högskolan i Dalarna skapade Roberto Rufo Gonzalez världens största och mest detaljerade databas för hållbarhetsinformation, där det förutom klimatdata även finns parametrar som till exempel hälsopåverkan, risk för barnarbete och hot mot biologisk mångfald. Consupedias tjänster vänder sig till grossister, detaljister och restauranger, medan konsumenter kan använda den kostnadsfria appen och skanna en varas streckkod för att direkt se produktens klimatpåverkan.

Vad kommer ni göra för pengarna om ni vinner?

– Om vi skulle vinna skulle pengarna användas till att öka kännedomen om att det faktiskt går att mäta och jämföra påverkan för i stort sett alla livsmedelsprodukter på den svenska marknaden utan arbetsinsats för användaren. Ju fler som använder verktyget desto större skillnad för klimatet, säger Roberto Rufo Gonzalez.

Uppdaterad: 30 juni 2023