Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vad är en normal elförbrukning för en villa?

En villa på en villagata.

En villa på en villagata.

Det finns stora variationer i elanvändning mellan olika hushåll. Hur stor din elräkning blir beror bland annat på husets ålder, hur många som bor i bostaden, typen av uppvärmningssystem – och var i landet du bor.

Vad är en normal årsförbrukning av el för en villa?

Elförbrukningen (eller snarare elanvändningen) i en villa skiljer sig ganska kraftigt från en lägenhet. En genomsnittlig villa med eluppvärmning förbrukar i snitt 25 000 kWh per år, där förbrukningen är fördelad på:

 • Uppvärmning (cirka 15 000 kWh)
 • Varmvatten (cirka 5 000 kWh)
 • Hushållsel (cirka 5 000 kWh)

En normal energiförbrukning, eller rimlig driftkostnad för en villa eller ett radhus, motsvarar en elräkning på ungefär 3 400 kronor i månaden.

Den vanligaste typen av elvärme kallas för direktverkande el – där dina element är kopplade direkt till elnätet. Om du har fjärrvärme, eller värmer huset med biobränsle, är en normal elanvänding cirka 5 000 kWh per år. (Dessa siffror är baserade på en genomsnittlig elförbrukning i kilowattimmar (kWh) för ett hushåll i Sverige under ett år.)

Vad är hushållsel?

All den elenergi som används till olika apparater och belysning i hemmet räknas som hushållsel.

 • Kylskåp och frys
 • Belysning
 • Tvätt och tork
 • Disk
 • Elektronik

Normal elförbrukning – villa 100 kvm

Här är ett exempel för att beräkna elkostnad. En villa med storleken 100 kvadratmeter förbrukar enligt Statistiska Centralbyrån cirka 12 000 kWh el per år. Av detta består uppskattningsvis 4 000 kWh av hushållsel och 8 000 kWh av uppvärmning och varmvatten.

Beräkna elförbrukning – villa

Så här kan du räkna ut ungefärlig elkostnad – baserat på hur stort ditt hus är.

Energiförbrukning villa per kvadrameter:

Med elvärme eller direktvärmande el: Husets kvadratmeter x 120
(Exempel: 150 kvadrameter x 120 = 18 000 kWh)

Utan elvärme/direktvärmande el: Husets kvadratmeter x 40
(Exempel: 150 kvadratmeter x 40 = 6 000 kWh)

Vad kostar en kilowattimme?

Elpriset påverkas av flera faktorer som bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Likt övriga marknader styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Genom att följa elprisets utveckling, och vara engagerad i din energiförbrukning, kan du över tid sänka dina elkostnader rejält.

Här kan du läsa mer om kilowatt och kilowattimmar

Elpriserna varierar mellan olika år

Snittpriset på el var historiskt lågt under 2020, bland annat på grund av höga vattenmängder. Under 2021 var inköpspriset på Nord Pool, det så kallade spotpriset,  betydligt högre. Spotpriset är det elpris som elleverantörerna köper in elen för och utgör därmed grunden till ditt elpris. Till exempel var priset 0,67 kronor/kWh under augusti 2021, medan priset för samma månad 2020 var 0,35 kr/kWh.

Dagens spotpris och historiska elpriser

Elkonsumtionen varierar beroende på årstid

Under sommaren krävs en mindre mängd energi för att värma upp ditt hus, medan det under vintern krävs en större mängd energi för att ditt hus ska bli varmt. Under vintern kan elräkningen för en villa som förbrukar 20 000 kWh/år hamna på runt 4 000 kronor. Medan det under sommarmånaderna kan understiga tusenlappen.

Vad påverkar elkostnaden för en villa?

 • Uppvärmningssättet: Med direktverkande el förbrukar du årligen ca 80 kWh / m² för uppvärmning och varmvatten. Med bergvärme förbrukas ca 60 kWh / m².
 • Husets storlek: Större hus kräver mer energi för uppvärmning och har ofta mer elektronik.
 • Husets isolering: I äldre hus är isoleringen ofta sämre och då läcker mycket värme ut. Är villan välisolerad krävs inte lika mycket tillförsel av värme.
 • Inomhustemperatur: ​​Energianvändningen sjunker med fem procent om du sänker temperaturen med en enda grad.
 • Hushållets vanor: En stor del av elförbrukningen beror på de boendes egna vanor. Genom att inte slösa med varmvatten, eller vara noggrann med att släcka lampor, finns det pengar att tjäna.
 • Antal boende: Det kan låta självklart, men hushållsel och elförbrukning för att värma vatten beror på hushållets storlek.
 • Klimatet: Sverige är ett avlångt land. När det kommer till elkostnader är det billigare ju varmare delar av landet du bor i.
 • Elnätsavgifter: Beroende på vilka nätavgifter som gäller i ditt område skiljer sig din elräkning.
 • Elhandelspris: Priset per kWh som du betalar till din elhandlare kan variera mycket och får effekt på elräkningen.

Har du koll på din standby-el?

Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med strömbrytaren förbrukar energi när de står i standby-läge. Hur mycket el du kan spara är väldigt olika, beroende på hushållets storlek. Tänk på att stänga av datorn och alla tillbehör med strömbrytaren och att dra ur dina laddare när de inte används.

Hur kan du minska din elförbrukning?

Vi har alla möjlighet att påverka och förändra vår energiförbrukning och vi pratar gärna om klok elförbrukning. Lika smarta som vi är när det kommer till att återvinna papper, glas och metall, bör vi även vara när det kommer till att ta hand om vår elförbrukning.

Att minska sin elförbrukning ger stora fördelar mot liten insats. Med enkla justeringar i vardagen kan du minska både din elkostnad och klimatpåverkan, utan att tumma på komfort. Nästa gång du höjer eller sänker värmen, tänk på att bara en grads sänkning minskar uppvärmningskostnaderna med cirka 5 procent.

Här hittar du många bra tips på hur du enkelt kan minska din elförbrukning.

Vad är skillnaden på energiförbrukning och elförbrukning?

Energiförbrukning uppstår när du exempelvis eldar med olja eller biobränslen – du förbrukar då energi utan att använda dig av elektricitet. Elförbrukning uppstår när du använder dig av direktverkande el för att värma upp ditt hus.

Om du idag värmer huset med en elpanna kan bergvärme vara ett bra sätt att spara pengar. Det gör att du sparar upp till 80 procent av energiförbrukningen för värme och varmvatten. Det minskar kostnaden med cirka 15–20 000 kronor per år.

Elpris idag – Villalivet

Välja elavtal – vad är bäst för ett hus eller en villa?

För dig som bor i villa eller radhus är det förstås extra viktigt att fundera kring valet av elavtal, då kostnaderna är avsevärt större än för en lägenhet.

Jag vill teckna elavtal

Källor:

Bixia

Energiföretagen

Energimyndigheten

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Vi i villa

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 17 maj 2024