Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Överföringsförluster i elnätet

Elledningar som transporterar el står placerade ovanför en tät lövskog.

Elledningar som transporterar el står placerade ovanför en tät lövskog.

Överföringsförluster uppstår alltid när el överförs i elnätet och är därmed ett begrepp som ofta används inom energibranschen. Men vad är det egentligen och hur fungerar det? Här reder vi ut begreppet!

Du vet hur kontakten till en mobilladdare kan bli lite varm när den är inkopplad i eluttaget? Det beror överföringsförluster. Kontakten i eluttaget, transformatorn, blir nämligen varm under laddningen och den värmen blir en förlust. På samma sätt fungerar våra elledningar. När elen transporteras genom elnätet blir ledningarna och transformatorerna varma och vi får en överföringsförlust. En del el försvinner med andra ord som värme längs vägen, vilket betyder att all el som produceras inte når dig som konsument.

Överföringsförluster inträffar alltid

Energiförluster i stamnätet går inte att undvika, men mängden varierar från år till år. Det beror på att faktorer som väder och vind kan påverka hur stora förlusterna blir. Vid låga temperaturer minskar motståndet i våra ledningar och energiförlusterna blir mindre. Även vind bidrar till att minska förlusterna eftersom den också kyler ner ledningarna.

Långa avstånd skapar överföringsförluster

En annan viktig faktor är avståndet. Ju längre sträcka elen transporteras, desto större blir förlusterna. Att transportera el från norra till södra Sverige leder med andra ord till större förluster än om elen förbrukas där den produceras.

Elnätsbolagen betalar förlusterna

Överföringsförluster förekommer alltid, oavsett avstånd och väder. Men för att elkonsumenter inte ska vara utan el måste alla elnätsföretag säkra sina elleveranser. Det gör de genom att köpa in mer el än vad som efterfrågas. Med andra ord betalar de för förlusterna i förväg.

Förväntas öka med tiden

Under de senaste åren har energiförlusterna ökat i Sverige och Svenska kraftnät, som ansvarar för Sveriges stamnät, ser att ökningen delvis beror på nedläggning av elproduktion i mellersta och södra Sverige. Det leder till att mer el behöver transporteras långa sträckor – från norr till söder. Dessutom förväntas stora delar av vindkraftsutbyggnaden ske i norra Sverige, vilket Svenska kraftnät bedömer kommer öka framtida energiförluster.

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 18 augusti 2023