Bixia logo
Meny
söklogotyp

Energiförbrukning i Sverige

En familjefar som pratar i telefon samtidigt som han har ett barn i famnen.

En familjefar som pratar i telefon samtidigt som han har ett barn i famnen.

Hur mycket el använder vi i Sverige? I den här artikeln tittar vi närmre på svensk energikonsumtion.

Sveriges elförbrukning

När vi pratar om energiförbrukning, eller energianvändning som det mer korrekt heter, syftar vi på energi i form av värme och el. I Sverige använder vi relativt mycket el per person och år. Det beror framförallt på vårt nordliga klimat och en förhållandevis stor andel elintensiv industri. År 2020 var den totala elanvändningen i Sverige 134 TWh. Det motsvarar 134 000 000 000 kilowattimmar (kWh).

Vad är kilowatt och kilowattimme?

Så är Sveriges energiförbrukning uppdelad

Elförbrukningen i Sverige brukar delas in i ett antal sektorer:

 • Industri
  Industri är en elintensiv samhällssektor i Sverige. Den består av bland annat av papper- och massatillverkning, järn- och stålindustri, kemiindustri, gruvdrift samt aluminiumtillverkning.
 • Transport
  Här står spårbunden trafik i form av järnväg, spårväg och tunnelbana för majoriteten av elanvändningen.
 • Näringsliv
  Näringslivet kräver el bland annat till produktion av varor, datorer, belysning, uppvärmning och luftkonditionering.
 • Servicenäring
  Skolor, sjukhus, banker, vägbelysning och handel är exempel på tjänster i samhället som alla kräver el.
 • Bostäder
  Till ditt och alla andra invånares boenden krävs el till bland annat belysning, tv-apparater, datorer och eventuellt uppvärmning.

Energianvändning varierar efter geografi, tid och klockslag

Utöver att ha olika användningsområden, varierar energianvändning utefter en rad olika faktorer. Dessa är var i landet du befinner dig rent geografiskt, om du är i en stad eller på landsbygden, vilken tid på dygnet det är och vilken månad på året vi befinner oss i. Exempelvis använder vi betydligt mer energi under kalla vintrar i Sverige än under sommarhalvåret.

Hur mycket el drar ett hushåll?

Hur mycket el ditt boende drar beror på om du bor i hus eller lägenhet, storleken på boendet, vilken typ av uppvärmning som används och hur din elanvändning ser ut. I artiklarna nedan kan du läsa om vad en normal elanvändning är och tips för hur du kan minska din elanvändning. 

Vad är en normal elförbrukning för en villa?

Minska din elförbrukning med våra energispartips

Elanvändning i framtiden

Elanvändningen i Sverige och övriga delar av världen ökar för varje år. Det beror bland annat på att elanvändning är nära sammankopplat med tillväxten i samhället. När industrier uppkommer och utvecklas samt när människor får det bättre ställt, ökar användningen av el. En annan orsak är den pågående omställningen till att minska koldioxidutsläpp i samhället. Eldrivna fordon blir allt vanligare på marknaden och inom industrin ser vi en elektrifiering av många processer.

För att kunna möta den ökade efterfrågan på el kommer vi framöver behöva lagra energi i högre utsträckning. Genom att lagra el vid tillfällen när produktionen överstiger användningen, finns det mer el att tillgå när elanvändningen är hög. På så sätt skapas balans i elnätet och vi blir mindre beroende av att köpa in el från andra länder.

Det ökade elbehovet runt om i världen kräver också att vi satser på mer förnybar elproduktion. På så sätt kan vi öka levnadsstandarden och tillväxten runt om i världen utan att öka belastningen på miljön.

Läs mer om fördelarna med el från förnybara källor.

Vad är grön el? Förnybar energi med ursprungsgarantier

Källor:

Energiföretagen

Naturskyddsföreningen

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Hur mycket el använder vi i Sverige?

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 28 februari 2023