Meny

Klimathjälte?

Vi söker fler som vill hjälpa oss att öka mängden förnybar elproduktion.

Hur går det till?

Vi har fyra ansökningsperioder per år där varje kvartal utgör en ansökningsperiod. Ansökande får besked om bidragets storlek efter kvartalets slut. Fondmedel fördelas baserat på antalet inkomna ansökningar. För att beviljas bidrag och få det utbetalt får solanläggningen vara installerad max tre månader före ansökningsdatumet och måste färdigställas senast sex månader efter att bidraget beviljats. För att få bidrag är en förutsättning att bidragstagare innehar såväl elavtal samt produktionsavtal hos Bixia i tre år från erhållet bidrag.
Du kan få bidrag på upp till 50 000 kronor till ditt solprojekt.

Bilagor som ska skickas till Bixia Miljöfond för att erhålla utbetalning är följande:

  • Kopia på offert/orderbekräftelse som styrker anläggningens toppeffekt
  • Kopia på inköpsfakturan för solcellsanläggningen

Fyll i ansökan 

Kontakt

Har du frågor om Bixia Miljöfond? Kontakta oss.

Kundservice: 0771 - 60 30 30 
miljofond@bixia.se