Bixia logo
Meny

Bixia Miljöfond för mer förnybar el

Som Bixiakund är du med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor. För om vi ställer om till fossilfri och förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket innebär en hållbar framtid för kommande generationer.

Bixia Miljöfond - viktig för vårt klimat

Syftet med Bixia Miljöfond har alltid varit att stödja konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. 

Sedan starten 2008 har vi stöttat flera hundra projekt och delat ut närmare 1 miljon kronor/år. Merparten av projekten är kopplat till investeringar av solceller och tack vare dessa solinstallationer besparar vi klimatet stora mängder koldioxid varje år.

Det är det här vi brinner för och lägger vår kraft på. Och det är därför vi har Bixia Miljöfond.

Hur går det till?

Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år. Denna miljon fördelas till projekt som gör verklig skillnad för miljö och klimat.

Målsättningen är att projekten ska skapa förutsättningar för att årligen tillföra 1 Megawatt solenergi till den globala elproduktionen. Detta motsvarar elanvändningen i cirka 500 lägenheter per år.

Under 2019 kommer vi självklart att fortsätta satsa på utbyggnaden av förnybar elproduktion men i en annan form än tidigare.           

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Tillsammas bidrar vi idag till projekt i Bangladesh, Etiopien och Burkina Faso. 

Solinsatser som gör skillnad, Bixias samarbete med Erikshjälpen

Ansök om statligt stöd för solceller

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker om investeringsstöd till solceller.

Så ansöker du om investeringsstöd till solceller - Energimyndigheten

Kontakt

Har du frågor om Bixia Miljöfond? Kontakta vår Kundservice:

Telefon: 0771-60 30 30

E-post: miljofond@bixia.se

Ett viktigt sol- och skolprojekt

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Solel på Kabusa gård

På gården i Kabusa utanför Ystad lever familjen Andersson sin dröm. Som småskaliga producenter i ett ekologiskt kretslopp är de fast beslutna att vara självförsörjande på så mycket som möjligt.

Möt några av våra producenter

Bixia är ett av de bolag i Norden som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind och vatten. Läs mer om producenterna bakom den förnybara elen. 

Kontakta sidansvarig