Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Bixia Miljöfond

Som kund hos oss på Bixia är du med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor. Men du bidrar också till Bixia Miljöfond. Det är en fond som varje år fördelar pengar till projekt som gör konkret skillnad för vårt klimat och kommande generationer.

För mer förnybar el 

Syftet med Bixia Miljöfond är, och har alltid varit, att stötta projekt som ser till att den lokalproducerade elen från förnybara energikällor ökar, liksom vidtar åtgärder som minskar vår globala elanvändning. Men vi stöttar också projekt och initiativ som bidrar till en hållbar klimatomställning – en omställning som främjar nya klimatinnovationer och som hjälper människor runt om i världen där klimatförändringarna redan är ett faktum.

Bixia Miljöfond instiftades år 2008 och sedan dess har vi haft äran att stötta hundratals projekt och delat ut närmare en miljon kronor per år. Merparten av projekten handlar om investeringar av solceller – en förnybar energikälla som bidrar till ett hållbart klimat och minskar utsläppet av koldioxid.

En av våra bidragstagare är Erikshjälpen och genom vårt samarbete har vi skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgången till el inte är en självklarhet.

Hur fungerar Bixia Miljöfond?

Varje månad avsätter Bixia en summa pengar för varje kund, vilket just nu blir cirka 600–700 000 kronor per år. Pengarna fördelas sedan till projekt som gör konkret skillnad för miljö och klimat, i Sverige och övriga världen.

Bixia Klimathjälte en del av miljöfonden

Från och med 2021 avsätter vi nu en del av miljöfonden till ett klimatstipendium som går under namnet Bixia Klimathjälte. Hit kan alla nominera någon som gör något bra för klimatet. Vinnaren får ta del av en summa pengar från miljöfonden, som ett stöd och en uppmuntran att fortsätta sitt inspirerande arbete.

Bixia Klimathjälte

Har du frågor om Bixia Miljöfond?

Har du frågor om Bixia Miljöfond, kontakta vår kundservice:

Telefon: 0771-60 30 30
Mejl: miljofond@bixia.se

Solprojekt med Erikshjälpen

Erikshjälpen ger liv till barns drömmar och är en av bidragstagarna av Bixia Miljöfond. Vårt samarbete möjliggör viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgången till el inte är en självklarhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling är en naturlig del i vår verksamhet och en stark drivkraft i vårt vardagliga arbete. Läs mer om hur vi arbetar med de hållbarhetsfrågor där vi ser att vi kan göra störst skillnad.

Bixia Klimathjälte

För att uppmuntra goda klimatinitiativ instiftade vi år 2021 ett klimatstipendium. Vinnaren får ta del av 250 000 kronor som ett stöd och en uppmuntran för ett fortsatt inspirerande arbete.

Uppdaterad: 15 maj 2024
Kontakta sidansvarig