Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Myter om solel

Solceller på ett tak som producerar solel. Det finns många myter om solceller som är viktiga att reda ut.

Solceller på ett tak som producerar solel.

Det pratas mycket om solceller just nu. Myterna är många, tyvärr ofta missvisande och vissa påståenden är direkt felaktiga. Nedan reder vi ut några av de vanligaste myterna. Har du fler funderingar kring solceller är du välkommen att kontakta oss.

1. Vi har inte tillräckligt med sol i Sverige

Det är sant att vi i Sverige har mörka vintrar men det behöver heller inte vara strålande sol för att producera solenergi. Sverige har faktiskt lika bra förutsättningar för solceller som Centraleuropa och det har visat sig att det svenska klimatet är idealiskt för solceller. Kalla temperaturer har nämligen positiva effekter på solcellernas elproduktion.

Trots att solceller ger mindre el på vintern, så ger de oss el också då. Så bara för att det är mörkare och solen står lägre så slutar inte solcellerna att producera el, även om det är lite mindre än på sommaren. Dessutom gör den extra reflektionen från snön och kylan att solcellens verkningsgrad ökar. För varma klimat och årstider kan däremot innebära att solcellerna drabbas av energiläckage.

Även om solcellerna producerar mer el än du använder under de ljusa månaderna, kan du sälja den el som blir över till oss.

2. Solceller lönar sig inte

Solceller är en bra investering för miljön men även för plånboken. Besparingen beror såklart på hur stor anläggningen är och hur mycket energi som används i fastigheten. För en normalvilla med 40 kvadratmeter solceller och en förbrukning på ca 15 000 kWh, minskar din elkostnad mellan 7 000 och 8 000 kronor per år.

Priset på solceller har även sjunkit för varje år eftersom konkurrensen hos leverantörerna ökar hela tiden. Ditt solcellspaket har betalat tillbaka sig efter ca 10 år och då har du gratis el under de ljusa månaderna.
En färsk undersökning visar även att du höjer värdet på ditt hus med cirka 14 procent mer än kostnaden för solcellerna.

Stöd och intäkter till dig som vill skaffa solceller - Energimyndigheten

3. Det är krångligt att installera solceller

Det har blivit allt vanligare att installera solceller vilket gjort att rutiner och manualer har blivit mer beprövade och förenklade. Genom vår samarbetspartner erbjuder vi en komplett helhetslösning där vi hjälper till med allt från leverans, installation och inkoppling till kontakt med elnätsföretaget och möjlighet att sälja tillbaka överskottsproduktionen till oss för ett förmånligt pris. Detta innebär en smidighet för dig som kund som bara behöver ha en kontakt.

Skaffa solceller via Bixia

Sälja el

4. Solceller kräver bygglov

Nej, sedan 1 augusti 2018 togs bygglovskravet för solceller som monteras i hustakets riktning bort. En vinst för alla eftersom det blir enklare att ställa om till 100 procent förnybar elproduktion.

Detta gäller de allra flesta solcellsinstallationer. Undantaget är platta tak där standard är att vinkla solcellerna något mot syd eller mot öst-väst riktning. Den här typen av installationer kräver fortsatt bygglov från de flesta kommuner.
Solcellsanläggningar som monteras på marken kräver inget bygglov i dagsläget och omfattas inte av förändringen.

Byggnader eller områden som “är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt” kräver fortsatt bygglov efter första 1 augusti. Hör med byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller för ditt hus, fastighet eller område. Även områden som är av riksintresse för försvaret, till exempel flygplatser, kräver även fortsatt bygglov.

5. Solceller är fula

Det är nog en smaksak men utvecklingen har gått framåt och det många tänker sig är de första solcellerna som kom för många år sedan som stod ut med sin silvriga aluminiumram. Nu är solcellerna oftast svarta och det går i många fall även att integrera med taket. Vi ser även att många nya lösningar är under utveckling där solcellerna kan integreras och bli en del av själva byggmaterialet i till exempel väggar och tak. Likaså utvecklas även transparanta solceller som man till exempel kan montera som en film på fönsterrutor med mera.

6. Mitt tak är i fel väderstreck

Visst är ett tak i söderläge optimalt för att fånga solstrålar, men långt ifrån ett måste. Syd, sydöst och sydvästläge är bäst, men även öst- och västläge fungerar, med något lägre verkningsgrad.

De flesta hus har tak som vetter åt minst två olika väderstreck och panelerna kan också installeras på garage och friggebodar. Risken är alltså väldigt liten att du helt skulle sakna solläge.

För att få bra verkningsgrad på dina solpaneler bör du också se till att det inte är några höga träd och byggnader som skymmer.

7. Mitt tak är för platt

Många hus från 50, 60- och 70-talet i Sverige har platta tak. Solpaneler behöver viss lutning för att fånga upp solens strålar och därför kan det vara lätt att tro att ett platt tak skulle vara olämpligt för solpaneler. Det stämmer däremot inte. Med ett platt tak kan panelerna läggas på plats utan infästning och med hjälp av ställningar lutas till ungefär 15 grader för maximal effekt. För dig kan det innebära en billigare installation och optimerad effektutvinning.

8. Produktionen av solceller är en fara för miljön

All energiproduktion har en påverkan på miljön på ett eller annat sätt. Det kan handla om utsläpp vid produktionen av elen eller vid själva tillverkningen av materialet som behövs samt påverkan på närmiljön och den biologiska mångfalden.

När det gäller solceller så finns den största påverkan vid tillverkningen, i form av att man bryter mineraler och ett energibehov i själva produktionen. Men i takt med att vi går mot en mer förnybar elproduktion och att produktionen samtidigt blir större och mer effektiv så kommer utsläppen per solcell också att bli mindre över tid.

Just nu tar det cirka tre år innan den energi som gick åt vid tillverkningen har kompenserats av den förnybara elen som produceras. Och eftersom solceller inte ger några utsläpp när de väl sitter på taket och producerar el, och har en garanterad livslängd på 25-30 år, blir det alltså många år utan miljöpåverkan.

9. Fungerar det med solel på vintern?

Under vinterhalvåret står solen lägre vilket gör att infallsvinkeln blir något sämre och påverkar mängden solenergi solceller kan producera. Dock inte i den utsträckningen man kanske tror. Som tur är behövs det inte särskilt starkt solljus för att solcellerna ska klara av att producera solenergi. Produktionsförlusten beror främst på att det är mindre antal soltimmar under vinterhalvåret. Dessutom trivs faktiskt solceller bättre i något svalare klimat, då det sänker solcellernas arbetstemperatur.

10. Går snö och solceller ihop?

För att kunna generera solel måste solcellerna vara snöfria. Men eftersom solcellerna alstrar värme när de är aktiva brukar mindre lager av snö och is smälta, speciellt om du bor i mellersta eller södra delen av Sverige. Dessutom glider snön lätt av den glasartade ytan.

Det positiva är att reflektionen från omgivande snötäcken kan leda till en väldigt stark solinstrålning, vilket gynnar produktionen av solel.

 

Solceller och solpaneler - allt du behöver veta

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 05 juli 2024
Kontakta sidansvarig