Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Fler företag börjar el-flexa – mycket pengar att tjäna

Situationen på elmarknaden är minst sagt dramatisk, med extremt höga priser och stora variationer. Att driva en energikrävande verksamhet är en utmaning, där elkostnaden kan vara avgörande för att generera vinst eller förlust.

Den här situationen har gjort att allt fler företag har fått upp ögonen för den så kallade flexmarknaden där det finns mycket pengar att tjäna.

– Om man som företag har möjlighet att sänka sitt effektuttag under korta perioder i sin verksamhet så kan man bli flexleverantör. Då får man ersättning för den tid man är beredd att vara flexibel med sin effekt, säger Christian Andersson.

Vi hjälper dig att identifiera ditt företags flexresurser och ser till att du kommer igång!

Ekonomi, balans och grön omställning

Svenska kraftnät är den myndighet i Sverige som ansvarar för att hålla elförbrukning och produktion i balans, det vill säga att det finns lika mycket el i systemet som det förbrukas, varje sekund. För att upprätthålla balansen använder sig Svenska kraftnät av så kallade stödtjänster. Bixia är sedan drygt ett år en aktiv aktör på den svenska stödtjänstmarknaden.

– Med mer förnybar elproduktion i form av sol- och vindkraft samt en ökad elektrifiering blir det svårare att balansera elsystemet och därmed ökar behovet av flexibilitet. Att bli flexleverantör innebär alltså att man, förutom den ekonomiska ersättningen, också bidrar till den gröna omställningen, säger Christian.

Identifiera dina flexresurser och kom igång

Exempel på branscher som innehåller flera flexibla resurser och som därmed kan bli en del av flex-marknaden är industrier, sågverk och kyl/frys-lager. Där ligger ofta tung energianvändning på belysning, kyl- och frysanläggningar, värmepumpar, reservkraft och ventilation. Det är exempel på delar av produktionen som kan stängas av under en begränsad period.

Det behövs fler företag som el-flexar - vi hjälper dig att komma igång!

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 18 december 2023