Bixia logo
Meny

Ursprungsmärkning

Våra kunder gynnar elproduktion från förnybara energikällor.

Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden. Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el. Vår ambition handlar om mångfald med många lokala producenter av förnybar el.

Elens ursprung

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara energikällor och Bixia Miljöfond ingår i alla avtal.

Företagskunder kan välja att köpa ursprungsmärkt el via våra produkter 100% förnybar el, Vattenkraftsel Företag, Bra Miljöval Företag och Bixia Nära Exklusiv.

Företag

I diagrammen nedan visas ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige. Diagrammen visar elförsäljningen fördelat på förnybara energikällor (vind, vattenkraft, sol och biobränsle), fossila energikällor (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel. Under varje diagram får du även information om vilken påverkan på miljön som produktionen med fossila energikällor och kärnkraftsel ger i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh.

Bixias miljömix 2020

 

Bixias privatkunder 2020 Företagskunder med miljöval Bixias totala elmix 2020 Nordiska elmixen 2020

Ursprung100fornybart.png
100 % förnybart

Ursprung100fornybart.png
100 % förnybart

UrsprungBixiasTotalaElmix2020.png
71,5 % förnybart
11,7 % kärnkraft
16,8 % fossilt inkl torv

UrsprungNordiskaElmix2020.png
8 % förnybart
37,3 % kärnkraft
54,7 % fossilt inkl. torv

CO2-utsläpp
0 gram/kWh
CO2-utsläpp
0 gram/kWh
CO2-utsläpp
112,22 gram/kWh
CO2-utsläpp
365,27 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0,00037 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0,001182 gram/kWh

Mer om ursprungsmärkningen

Miljödata baseras på data från Svenska Kraftnät. Miljödata är baserade på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

Enligt EU-direktiv 2003/54/EG har alla elanvändare i EU har rätt till att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. EU-direktivet infördes i den svenska ellagen 2005. Syftet är att ge dig möjlighet att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris.

Elpriset - så påverkas det av omvärldsläget

Situationen i Ukraina påverkar den europeiska elmarknaden och därmed även elpriset i Sverige. Våra elhandelsexperter förklarar här vilka faktorer som styr prisutvecklingen just nu, delar med sig av prognosen framåt och ger tips för hur du mest effektivt kan påverka ditt elpris.

Så fungerar elmarknaden

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och samtidigt blev den svenska staten, via Svenska Kraftnät, delägare i den norska elbörsen NordPool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna, förutom Island, senare har anslutit sig till.

Uppdaterad: 16 juni 2021
Kontakta sidansvarig