Bixia logo
Meny

Ursprungsmärkning

Våra kunder gynnar elproduktion från förnybara energikällor.

Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden. Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el. Vår ambition handlar om mångfald med många lokala producenter av förnybar el.

Elens ursprung

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara energikällor och Bixia Miljöfond ingår i alla avtal.

Företagskunder kan välja att köpa ursprungsmärkt el via våra produkter 100% förnybar el, Vattenkraftsel Företag, Bra Miljöval Företag och Bixia Nära Exklusiv. Företagskunder som inte gjort ett aktivt miljöval får el utifrån den nordiska elmixen.

Företag

I diagrammen nedan visas ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige. Diagrammen visar elförsäljningen fördelat på förnybara energikällor (vind, vattenkraft, sol och biobränsle), fossila energikällor (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel. Under varje diagram får du även information om vilken påverkan på miljön som produktionen med fossila energikällor och kärnkraftsel ger i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh.


Bixias miljömix 2021

 

Bixias privatkunder


Företagskunder med miljöval


100Fornybart_320x320.png
100 % förnybart

CO2-utsläpp 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh

100Fornybart_320x320.png
100 % förnybart

CO2-utsläpp 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh


Bixias totala elmixNordiska elmixen


BixiasTotalaElmix_320x320.png
76,3 % förnybart
8,9 % kärnkraft
14,8 % fossilt

CO2-utsläpp 99,76 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00031 gram/kWh

NordiskaElmixen_320x320.png
12,8 % förnybart
32,1 % kärnkraft
55,1 % fossilt

CO2-utsläpp 371,99 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0,001126 gram/kWh


Mer om ursprungsmärkningen

Miljödata baseras på data från Svenska Kraftnät. Miljödata är baserade på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

Enligt EU-direktiv 2003/54/EG har alla elanvändare i EU har rätt till att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. EU-direktivet infördes i den svenska ellagen 2005. Syftet är att ge dig möjlighet att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris.

Elsituationen just nu

Elpriset påverkas av en mängd olika faktorer. Våra elhandelsexperter beskriver läget och hur oron i omvärlden, vädret och problem med kärnkraften bidrar till en ansträngd elsituation.

Så fungerar elmarknaden

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och samtidigt blev den svenska staten, via Svenska Kraftnät, delägare i den norska elbörsen NordPool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna, förutom Island, senare har anslutit sig till.

Uppdaterad: 20 februari 2023
Kontakta sidansvarig