Bixia logo
Meny

Ursprungsmärkning

Våra kunder gynnar elproduktion från förnybara energikällor.

Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden. Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el. Vår ambition handlar om mångfald med många lokala producenter av förnybar el.

Elens ursprung

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara energikällor och Bixia Miljöfond ingår i alla avtal.

Företagskunder kan välja att köpa ursprungsmärkt el via våra produkter 100% förnybar el, Vattenkraftsel Företag, Bra Miljöval Företag och Bixia Nära Exklusiv.

Elavtal företag

I diagrammen nedan visas ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige. Diagrammen visar elförsäljningen fördelat på förnybara energikällor (vind, vattenkraft, sol och biobränsle), fossila energikällor (kol, olja och torv) respektive kärnkraftsel. Under varje diagram får du även information om vilken påverkan på miljön som produktionen med fossila energikällor och kärnkraftsel ger i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh.

Bixias miljömix 2019

 

Bixias privatkunder 2019 Företagskunder med miljöval Bixias totala elmix 2019 Nordiska elmixen 2019
100 % förnybart
100 % förnybart

100 % förnybart
100 % förnybart


68 % förnybart
16,3 % kärnkraft
15,7 % fossilt inkl torv

Ursprungsmärkning_el_2020_Nordens totala elmix_webb.png
5,3 % förnybart
48,2 % kärnkraft
46,5 % fossilt inkl. torv

CO2-utsläpp
0 gram/kWh
CO2-utsläpp
0 gram/kWh
CO2-utsläpp
114,30 gram/kWh
CO2-utsläpp
338,52 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0,00048 gram/kWh
Kärnbränsleavfall
0,00142174 gram/kWh

Mer om ursprungsmärkningen

Miljödata baseras på data från Svenska Kraftnät. Miljödata är baserade på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

Enligt EU-direktiv 2003/54/EG har alla elanvändare i EU har rätt till att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan elproduktionen medför. EU-direktivet infördes i den svenska ellagen 2005. Syftet är att ge dig möjlighet att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris.

Elsituationen just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Ta del av veckans senaste prognos och rekommendation 

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Uppdaterad: 22 juni 2020
Kontakta sidansvarig