Bixia Miljöfond

Tillsammans med våra kunder kan vi på Bixia minska den negativa miljö- och klimatpåverkan genom att öka andelen el från förnybara energikällor och att använda mindre el. Det är här vi lägger vår kraft, och det är därför vi har Bixia Miljöfond.

Bixia Miljöfond - viktigt för vårt klimat

Tillsammans med våra kunder och närproducenter kan vi bidra till en mer hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. Med hjälp av Bixia Miljöfond bidrar vi tillsammans för en omställning av elproduktionen och gör en viktig insats för vårt klimat genom minskade koldioxidutsläpp.

Bixia Miljöfond delar ut ca en miljon kronor per år

Varje månad går 45 öre från alla av våra kunder till Bixia Miljöfond. De kunder som väljer att komplettera sitt elavtal med Bixia Nära bidrar dessutom med ytterligare 10 kronor/månad. Sammanlagt blir det drygt en miljon kronor om året som vi kan dela ut till olika projekt.

Såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och företag kan söka pengar från Bixia Miljöfond och ansökningar ska ske på aktuell ansökningsblankett, som du hittar här när ansökningsperioden pågår.

Ansök till miljöfonden

2015 års ansökningsperiod har gått ut och vi kan därför inte ta emot fler ansökningar.

Ansökningskriterier och riktlinjer för 2015

 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Jesper!

Jesper Wendel
Produktägare

Mobil: 076-828 58 06

miljofond@bixia.se

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Solenergi

Företaget Nordic Solar i Värmland arbetar med tekniker för förnybar energi. De har bland annat tagit fram solpaneler som generar el ur solenergi och är en av våra miljöfondstagare.