Meny

Bixia Miljöfond för mer förnybar el

Som Bixiakund är du med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor. För om vi ställer om till fossilfri och förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket innebär en hållbar framtid för kommande generationer.

Bixia Miljöfond - viktig för vårt klimat

Syftet med Bixia Miljöfond har alltid varit att stödja konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. 

Sedan starten 2008 har vi stöttat flera hundra projekt och delat ut närmare 1 miljon kronor/år. Merparten av projekten är kopplat till investeringar av solceller och tack vare dessa solinstallationer besparar vi klimatet stora mängder koldioxid varje år.

Det är det här vi brinner för och lägger vår kraft på. Och det är därför vi har Bixia Miljöfond.

Hur går det till?

Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år. Denna miljon fördelas till projekt som gör verklig skillnad för miljö och klimat. Målsättningen är att projekten ska skapa förutsättningar för att årligen tillföra 1 Megawatt solenergi till den globala elproduktionen. Detta motsvarar elanvändningen i cirka 500 lägenheter per år.  Under 2019 kommer vi självklart att fortsätta satsa på utbyggnaden av förnybar elproduktion men i en annan form än tidigare. Mer information om det kommer inom kort. 

 

Vill du veta mer om hur solel fungerar? Läs mer om solel här

                   

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Tillsammas bidrar vi idag till projekt i Bangladesh, Burkina Faso och Benin. 

Läs mer om vårt samarbete med Erikshjälpen här

Ansök om statligt stöd för solceller

Regeringen har avsatt drygt 900 miljoner under perioden 2018-2020 för investeringsstöd för solceller. Stödnivån höjdes fr.o.m 1januari 2018 från 20 % till 30 %. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökningar lämnas till länsstyrelsen via Boverkets portal.

Läs mer om ansökan hos Boverket

Det bästa av allt - Bixia Miljöfond ingår alltid i ditt elavtal

Kontakt

Har du frågor om Bixia Miljöfond? Kontakta oss!

Kundservice: 0771 - 60 30 30
miljofond@bixia.se

Ett viktigt sol- och skolprojekt

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Solel på Kabusa gård

På gården i Kabusa utanför Ystad lever familjen Andersson sin dröm. Som småskaliga producenter i ett ekologiskt kretslopp är de fast beslutna att vara självförsörjande på så mycket som möjligt.

Solkraft hos Börje

På gården Bokenäset, några mil från Uddevalla, bor miljöfondstagaren Börje Johansson med sin
fru Gunnel och katten Allan. Här har Börje installerat 160 kvadratmeter solpaneler på taket till sin maskinhall.