Bixia logo
Meny

Snabbare höjning av elpriset – enligt elbolaget Bixias långtidsprognos

Bixia publicerar idag sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att stiga markant mellan 2020 och 2021. Den största orsaken är Vattenfalls besked om stängningen av Ringhals 1 och 2 samt att Bixia räknar med att även Oskarshamn 1 stängs före 2020.

– I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av kraftigt förstärkt energibalans fram till 2019. Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar el, främst vindkraft, men även finsk kärnkraft. Därefter får vi en starkt försämrad energi- och effektbalans. Beroende på stängningen av tre kärnkraftverk, och ökad export via nya kabelförbindelser, säger Anders Engkvist, chefsanalytiker på Bixia. 

I sitt grundscenario räknar Bixia med att elpriset kommer att ligga på i snitt 26 öre per kWh mellan 2016 och 2019. År 2020 räknar man med att snittpriset stiger till 30 öre för att vara uppe i cirka 40 öre år 2030. (Beräknat på en valutakurs på 9 Euro).

I miljöalternativet räknar Bixia med betydligt högre priser på utsläppsrätter och el. Priserna på CO2 blir då så höga att en minskning av utsläppen sker via växling från kol- till gaskondensproduktion.

Mer egenproducerad el och minskad användning ger lägre priser 

De senaste åren har präglats av en nedgång i elanvändning inom industrin, det gäller framförallt pappers- och massaindustrin. Orsakerna är en kombination av finanskris och ökad energieffektivisering.

– Enligt SCB har industrins elanvändning i Sverige minskat med tre procent det senaste året. Den framtida elanvändningen kan hållas tillbaka av mer egenproducerad el bland konsumenterna. Det är möjligt att vi i vår prognos har undervärderat konsekvenserna av den framtida mikroproduktionen, säger Anders Engkvist.

Prisvariationer på el över dygnet

Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Anders Engkvist. 

Publicerad 2015-05-11 10:11