Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vad ingår i elpriset?

Ett äldre par ser över sitt elpris framför en dator vid köksbordet.

Ett äldre par ser över sitt elpris framför en dator vid köksbordet.

Ibland blir elräkningen inte riktigt som man hade tänkt sig. Det kan bero på ett rörligt elpris – men även på en rad andra faktorer som skatter och olika avgifter.

Vad består elpriset av?

Elpris - den el du förbrukar

Hur högt elpris du betalar beror på hur mycket el du använder och vilket elavtal du har. Genom att hitta ett elavtal som passar dig kan du påverka ditt elpris.

Hitta rätt bland våra elavtal och teckna 100 % förnybar el


Elnätsavgift

Nätavgiften består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift som du betalar till ditt lokala elnätsföretag för överföring av el. Mer om det längre ner.

Elcertifikatsavgift

Alla elleverantörer är skyldiga att köpa elcertifikat av staten för att främja produktionen av förnybar el. Avgiften betalas av dig som kund och baseras på hur mycket el du använder. På så vis är du med och bidrar till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor.

Vad är elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier?

Energiskatt

Från 1 januari 2023 ligger energiskatten på 49 öre per kWh inklusive moms, för de flesta konsumenter i Sverige.

Energiskatt – Konsumenternas energimarknadsbyrå

Moms

Moms på el infördes under skattereformen 1990 och ligger idag på 25 procent.

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan

På den nordiska elbörsen Nord Pool sätts elpriset timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Andra faktorer som påverkar elpriset är:

  • Vattentillgång i vattenkraftsmagasinen
  • Väder, vind och temperatur
  • Den sammanlagda elanvändningen i Sverige
  • Priset på fossila bränslen (el används vid produktionen, därför påverkas även elpriset)
  • Den ekonomiska konjunkturen i Norden och övriga Europa

Det är billigast att producera el med vind-, vatten- och kärnkraft. När de energislagen inte räcker till (som vid en kall vinter) använder vi i större uträckning dyrare el från kol, olja och naturgas.

Hur bestäms elpriset? – så funkar det

Hur ofta betalar man elnätsavgift?

Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är oftast en årsavgift men den brukar delas upp på varje faktura. Den fasta avgiften beror på vilken leverantör du väljer, men också vilken typ av huvudsäkring du har i ditt hem. Ju större huvudsäkring, desto dyrare elnätsavgift. Den rörliga delen (överföringsavgiften) betalar du också på varje faktura. Överföringsavgiften är beräknad utefter hur mycket el du har använt.

När infördes energiskatt på el?

Energiskatt på elanvändning infördes i Sverige 1951. Då var skatten 1 öre per kilowattimme (kWh). Sedan 1981 beror skatten på var i Sverige du bor och vem som konsumerar elen. Den 1 januari 2021 höjdes energiskatten till 35,6 öre per kWh och till 26 öre per kWh för boende i ett antal kommuner i norra Sverige.

Källor:

Bixia

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Vad består mitt elpris av?

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 19 december 2023