Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Så sänker du ditt elpris genom att sprida ut din elförbrukning

Elledningar som transporterar el i ett grönt skogsområde.

Elledningar i ett grönt skogsområde.

Många upplever att elräkningen är alldeles för dyr, men faktum är att det finns flera saker du kan göra för att sänka din elförbrukning – och ditt elpris. Det enklaste är att sprida ut när på dygnet du förbrukar el. Här berättar vi hur du gör och varför det kommer att bli allt viktigare att alla jämnar ut sin elförbrukning.

De främsta anledningarna att sprida ut sin elförbrukning är: (1) ett lägre elpris, (2) mindre belastning på elnätet och (3) lägre elpris nationellt och internationellt.

1. Du får ett lägre elpris

Det är sant! Genom att sprida ut din elförbrukning över dygnet kan du sänka dina elkostnader och betala ett lägre elpris – oavsett vilket elavtal du har. Det beror på att priset på el, precis som frukten i affären, påverkas av utbud och efterfrågan. När fler använder el ökar efterfrågan och därmed priset, på samma sätt som priset minskar när färre använder elen eftersom efterfrågan är låg. Genom att sprida ut din elförbrukning över dygnet är du med och minimerar risken för att elpriset sticker i väg och blir högt.

Så fungerar elmarknaden

Men att flytta all sin elförbrukning till timmar när färre förbrukar el vore såklart alldeles för enkelt. Säg till exempel att du sätter på tvättmaskinen och diskmaskinen, samtidigt som du startar ugnen och tillagar något att äta. Då förbrukar du mycket el på en och samma gång, vilket leder till en hög effekttopp och att elnätet belastas. Det gör också att det blir dyrare för elhandelsbolagen att leverera elen och du får ett dyrare elpris. Om du i stället tvättar först, lagar mat när kläderna hänger på tork och avslutar med att starta en fullastad diskmaskin blir effekttoppen lägre och elen billigare.


Grafen visar effektoppar som uppstår när mycket el förbrukas samtidigt.

Vad är effekt och effekttoppar? – Tekniska verken

Effektavgift införs

Priset du betalar för din el består av flera delar. Bland annat betalar du avgifter till ditt elnätsföretag – det vill säga de som ser till att elen levereras till ditt hushåll. Enligt lagkrav från Energimarknadsinspektionen ska alla Sveriges elnätsföretag göra om sina prismodeller och inkludera en effektavgift senast 1 januari 2027. Den nya prismodellen innebär att din elnätskostnad blir lägre om du sprider ut eller flyttar din elförbrukning, och högre om du använder mycket el på samma gång.

Effekttariffer (effektavgift) – Energimarknadsinspektionen

Redan idag har flera elnätsbolag infört effektavgift, medan andra håller på att implementera den. Däremot skiljer sig prismodellerna åt. För att veta om du påverkas av lagändringen redan nu och hur prismodellen ser ut hänvisar vi dig till ditt elnätsbolag.

2. Mindre belastning på elnätet

All elförbrukning belastar vårt elnät. Att vara medveten om hur din elförbrukning påverkar elnätet är därför viktigt och kommer att bli ännu viktigare i takt med att samhällets elbehov ökar och vi får mer förnybar och oplanerbar kraft från sol och vind. Det gäller med andra ord att tänka elsmart – det vill säga tänka på hur och när du förbrukar elen. Om du, tillsammans med andra, flyttar din elförbrukning till tider på dygnet när belastningen är lägre – och samtidigt minskar din elförbrukning – hjälps vi åt att avlasta energisystemet och minskar risken för effektbrist och fråSnkoppling.

Vad är effekt- och kapacitetsbrist?

3. Lägre elpris nationellt och internationellt

Sveriges elnät är sammankopplat med andra länder i Europa och vi är en del av den avreglerade europeiska marknaden, vilket innebär att vi både importerar och exporterar el från andra länder. Därför är det inte så konstigt att din elförbrukning faktiskt påverkar elpriset nationellt – och internationellt. Om du använder mycket el under perioder som andra också gör det är du med och drar upp elpriset och vi måste kanske rent av importera el för att den ska räcka till alla. Även det drar upp priset. På samma sätt är du med och sänker elpriset när du använder elen under perioder som färre gör det. Minskar du dessutom din totala elförbrukning hjälper du till att minska risken för elbrist och minimerar Sveriges behov av importerad el.

Flytta och sprid ut elförbrukningen – så gör du

Okej, så nu vet du alltså att du ska sprida ut din elförbrukning, men vilka timmar på dygnet är egentligen de bästa och vilka bör du undvika? Till din hjälp har du två riktlinjer: mest el används när majoriteten av befolkningen vaknar på morgonen och industrin sätter i gång, liksom på eftermiddagen när många kommer hem från jobbet. Med andra ord finns det två toppar på dygnskurvan du bör undvika för att sänka ditt elpris – morgon och tidig kväll.

Om du arbetar hemma en dag är det oftast bättre och billigare att starta tvättmaskinen mitt på dagen, i stället för tidig kväll när alla andra gör det. Då får du dessutom en välbehövlig paus när tvätten ska hängas. En bra vana för dig med elbil är att ladda den under natten och skippa snabbladdningen när du kommer hem från jobbet. Många maskiner har dessutom timer så även de kan startas på natten – men tänk på att inte ha i gång allt samtidigt.

Du kan också:

  • Sänka temperaturen i rum du inte befinner dig i så ofta.
  • Släcka lamporna i rum du inte är i.
  • Hänga tvätt i stället för att starta torktumlaren.

Fler energispartips!

Källor:
Bixia
Energiföretagen
Energimarknadsinspektionen
Tekniska verken

 

Spara pengar med ett av marknadens billigaste timprisavtal

Bixia Timpris är ett av marknadens billigaste elavtal – utan påslag och bindningstid. Men alltid med 100 % förnybar el.

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 05 juli 2024