Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Huvudsäkring och säkringsstorlekar – vilken storlek behöver jag?

En underhållstekniker från Tekniska verken förklarar för en kund hur mätaren och propparna fungerar.

En underhållstekniker från Tekniska verken förklarar för en kund hur mätaren och propparna fungerar.

Om du har för liten huvudsäkring kan den gå sönder om du använder mycket el. Att ha en för hög huvudsäkring innebär att du betalar en onödigt hög elnätskostnad. Här går vi igenom vad en huvudsäkring innebär – och vad som påverkar dess storlek.

Vad har en huvudsäkring för funktion?

Huvudsäkringen är ett skydd. Den skyddar din elanläggning om något skulle bli fel – enklast kan man säga att “proppen går” om systemet blir överbelastat. Detsamma gäller om det blir kortslutning i någon apparat – annars finns det risk för brand eller person- och egendomskada.

Huvudsäkringarna sitter oftast i anslutning till elmätaren och visar även hur mycket ström (ampere = A) du kan använda samtidigt. Abonnemangspriset – det vill säga din fasta elavgift – blir högre desto större huvudsäkring du har.

Tänk på: Genom att välja en huvudsäkring som matchar dina behov av el kan du sänka dina energikostnader. Att ha för högt säkringsabonnemang innebär elnätskostnader som är högre än de behöver vara.

Hur stor huvudsäkring behöver jag?

Storleken på den fasta avgift som du betalar för att elen ska komma hem till dig beror på storleken på din huvudsäkring. Hur stor huvudsäkring du behöver styrs av:

  • Hur mycket el du använder. Ju högre energianvändning – desto större huvudssäkring måste du ha.
  • Anslutna apparater. Har du stora energikrävande apparater med högt effektbehov behöver du en större säkring. Exempel på sådana apparater kan vara bastu och golvvärme.
  • Om du har elvärme. Då är dina elements effektbehov avgörande.
  • Hur din elanvändning fördelar sig över tiden. Använder du mycket el under vissa perioder kan det kräva en större huvudsäkring.

Tänk på: Om du har för liten huvudsäkring kan den gå sönder om du använder mycket el. Är du sparsam med elen, men har en överdimensionerad säkring, betalar du troligtvis en för hög fast avgift i onödan.

Hur ser jag vilken storlek min huvudsäkring har?

För att se storleken på din huvudsäkring kan du skruva ur proppen och se vilken färg det är på bottenplattan. Det olika färgerna anger huvudsäkringens storlek – och du kan då se dess maximala effektuttag.

Färg Storlek Elförbrukning per år Maximalt effektuttag
Grå 16 A 0 - 20 000 kWh 11 kW
Blå 20 A 20 000 - 25 000 kWh 14 kW
Gul 25 A 25 000 - 30 000 kWh 17 kW
Svart 35 A 30 000 - 40 000 kWh 24 kW
Vit 50 A 40 000 - 55 000 kWh 35 kW
Koppar 63 A 55 000 - 70 000 kWh 44 kW

Vad är en normal storlek på huvudsäkring?

Enligt Statistiska Centralbyrån är en normal energiförbrukning för en villa cirka 20 000 kWh per år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5 000 kWh per år.

Statistiska Centralbyrån

Här kan du läsa mer om vad som är en normal elförbrukning för en villa.

En genomsnittlig elförbrukning i lägenhet ligger på mellan 2 000 kWh – 5 000 kWh per år.

De allra flesta privatpersoner med enbart hushållsel – utan någon form av elvärme eller värmepump – klarar sig alltså med en huvudsäkring på 16 A.

Vad kostar det att byta huvudsäkring?

Att säkra upp till 20 Ampere från en 16 A huvudsäkring kostar ungefär 1 800 kronor per år – eller 150 kronor i månaden. Beroende på vilket elnätbolag du har kan dessa priser variera.

Här kan du läsa mer om skillnaden på elhandelsbolag och elnätsbolag.

En genomsnittlig årskostnad för en huvudsäkring på 16 A är cirka 3 800 kronor – medan en huvudsäkring på 63 A ligger på cirka 18 700 kronor.

Löser säkringarna ut ofta?

Om din säkring går kan det vara ett tecken på att du antagligen behöver en större huvudsäkring. Storleken på säkringen avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Det kan även bero på en felbelastning mellan faserna. Om detta händer ofta bör du kontakta din nätägare för att säkra upp – och uppgradera till en större huvudsäkring.

Löser säkringarna i allmänhet ut ofta är det ett tecken på överbelastning - eller att det finns något fel i installationen eller i någon ansluten produkt. Har du många elprodukter anslutna samtidigt, exempelvis spis, tvättmaskin eller strykjärn, kan det vara orsaken till överbelastningen.

Vad är skillnaden mellan en huvudsäkring och en vanlig säkring?

En vanlig säkring sitter normalt i din elcentral medan huvudsäkringen är placerad utanför. De vanliga propparna eller automatsäkringarna är normalt kopplade till mindre elektriska komponenter såsom en tvättmaskin – medan en huvudsäkring är kopplad till en fas med flera komponenter.

Här hittar du mer information om vad en vanlig säkring – eller en propp – innebär, och hur du ofta kan hitta och åtgärda felet på egen hand:

Sök här för att ta reda på om du får göra eljobbet själv – Elsäkerhetsverket

Kan jag ändra huvudsäkring själv?

Här är regeln – är du minsta osäker? Anlita då en behörig elektriker så får du hjälp med både val av säkringsstorlek och själva bytet.

Säkringen är anpassad så att den i fall av fel eller överbelastning går tillräckligt snabbt. Om du ersätter huvudsäkringen med en alltför stor säkring – kan ledarna överhettas och börja brinna. En för stor huvudsäkring är annars inget problem – så länge dina elkablar klarar din elförbrukning. Du kommer dock att betala en alldeles för hög årsavgift med en för stor säkring.

Tänk på: Huvudsäkringen ska inte ersättas med en säkring av större styrka än den ursprungliga om det finns minsta osäkerhet – eftersom skyddet då inte fungerar och en för stor säkring kan leda till brand.

Dessa arbeten får endast utföras av en elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer
  • Installering av golvvärme och värmekabel
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
  • Förläggning av kabel i mark

Läs mer om vad du själv får göra med el hos Elsäkerhetsverket.

Källor:
Bixia
Statististiska Centralbyrån
Elsäkerhetsverket

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 17 november 2023