Bixia logo
Meny

Vindkraft

Att välja vindkraft är att ta ställning för miljön och en grönare framtid. Vindkraft är en förnybar energikälla och under de senaste åren har den sett en byggboom utan dess like både i Sverige och i andra länder. Även Bixia har byggt vindkraftverk eftersom det är ett effektivt sätt att öka andelen förnybar el och göra verklig skillnad för klimatet.

Vindkraft är den energikälla som vuxit snabbast under de senaste åren – i både Sverige och Europa. Vindkraft produceras när det blåser mellan 4 till 25 meter per sekund. Under 2016 producerades 15,4 TWh* vindkraft i Sverige. Det motsvarade cirka 10 procent av all elproduktion i landet.

I slutet av år 2016 fanns det 3386 vindkraftverk i Sverige som tillsammans hade en installerad effekt på 6520 MW. Glädjande nog minskar produktionen fossilbaserad energi överlag i Europa, och vi på Bixia bidrar till att öka andelen förnybar energi med egna vindkraftverk. Det är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

*) TWh = Terrawattimme. En Terawattimme är 1000 miljoner kilowattimmar.

Hur fungerar vindkraft?

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elenergi. Detta sker genom att kraften från vinden överförs från vindkraftverkens snurrande blad till en generator. Den elen kan sedan användas för eget bruk eller levereras ut på elnätet.

 • Ett vindkraftverk med en effekt på cirka 2 till 2,5 MW och en totalhöjd på 150 meter kan i ett normalt vindläge ge cirka 5,3 till 6,5 miljoner kWh per år.
 • Ett vindkraftverk täcker således årsförbrukningen av el för cirka 210 till 260 eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).
 • Verkningsgraden för ett vindkraftverk under optimala väderförhållanden är cirka 35 procent.

Utvecklingen har gått framåt. Numera byggs gärna vindkraftverk med en totalhöjd på upp emot 200 meter och något större generatoreffekt, cirka 3,3 MW. Dessa högre vindkraftverk ger cirka 10 till 12 miljoner kWh vardera per år. Det motsvarar 400 till 480 stycken eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).

Vindkraft hos Bixia

Miljön är viktig för oss på Bixia. Vi vill minska behovet av fossilbaserad energi för att därmed minska utsläppen av koldioxid. På så sätt kan vi återfå balans i växthuseffekten och minska den globala uppvärmningen på sikt. Tack vare att vi bygger nya vindkraftverk bidrar till att skapa en hållbar framtid genom att stödja energiomställningen mot förnybar el.

I dagsläget äger/förvaltar systerbolaget Bixia ProWin AB 14 vindkraftverk runt om i Sverige. Några av dessa vindkraftverk ägs tillsammans med företagskunder. Bixia ProWin har flera pågående vindkraftsprojekt där tillståndsprocesserna är i olika lägen. Under år 2017 hoppas vi att vi kan påbörja byggnation av vindkraftsprojektet Häjsberget och södra Länsmansberget.

Svensk vindenergi

Under år 2015 sattes 200 nya vindkraftverk i drift i Sverige. Tack vare mycket blåst under året fick vi en rekordproduktion av vindel. Investeringarna och nybyggnationen har dock saktat ner i Sverige. Det beror till stor del på de låga elpriserna som råder på elmarknaden. Som producent får du inte tillräckligt betalt för att investeringen i vindkraft ska löna sig helt enkelt.

Här finns statistik för vindkraftproduktion, hos branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Fördelar med vindkraftverk

Det finns många fördelar med vindkraft och den största är såklart att det är 100 procent förnybar el som produceras i verken. Genom vindkraft tar vi tillvara på en av naturens krafter för att skapa el.

 • Vind är en oändlig energikälla.
 • Vindkraften fungerar som ett stöd till vattenkraften. När vi har blåsigt väder kan vi förlita oss mer på vindkraftverk för elproduktionen. Det innebär samtidigt att vattenkraftverken kan spara sitt vatten till när blåsten minskar.
 • Vindkraften är konkurrenskraftig. Efter den initiala kostnaden av att bygga kraftverket så har de väldigt låga driftskostnader. Det gör vindkraften till en av de billigaste metoderna att producera förnybar energi.
 • Vindkraft har stor potential för utbyggnad i Sverige. Fördelen med att bygga ut vindkraftsproduktionen är att när vi har gott om el i Norden kan vi exportera överskottet till övriga Europa. För att förbättra export av överskott planeras utbyggnader av kablar mellan länderna vilket förenklar vindkraftsproduktionen.
 • Elpriserna pressas nedåt när det blåser mycket, något vi har fått  bevisat flera gånger på elbörsen under de senaste åren.

Nackdelar med vindkraftverk

Vindkraften har ett antal nackdelar, men de största är egentligen byråkratiska. Det är en lång process för att få tillstånd till att bygga vindkraftverk, och det tar oftast flera år innan allt är klart. Under processen kartläggs och undersöks förutsättningarna för vindkraft inom till exempel geologi och biologi. Detta eftersom vi vill att verken ska sättas upp på platser där de ger mest el och påverkar omgivningen minst. Mer om tillståndsprocesserna finns att läsa på vindlov.se.

Liksom fördelar finns det nackdelar med vindkraft:

 • Många närboende till vindkraftsparker oroar sig för hur mycket det låter och att vindkraftverkens storlek påverkar naturupplevelsen.
 • Skuggning från rotorbladen kan också upplevas som störande.
 • Det finns en oro över att fåglar och fladdermöss kan krocka med vindkraftverken.

I Sverige har vi mycket forskning om vindkraftverk och dess samhällsnytta samt miljöpåverkan, vilket finns samlat på vindval.se.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi på Bixia jobbar eller att själv bli producent av vindel är du mer än välkommen att höra av dig till oss så tar vi nästa steg tillsammans. 

Kontakta sidansvarig