Vindkraft

Utvecklingen inom vindkraftutbyggnaden har varit framgångsrik under senare år och för oss på Bixia är det en viktig del av energiomställningen till mer förnybar el som vi vill vara delaktiga i.

Sedan våren 2012 har vi ett systerbolag, Bixia ProWin AB, som bygger, äger och förvaltar vindkraft på flera olika platser i Sverige.

Om vindkraft

Vindkraft är en ren energi som inte ger några utsläpp eller kräver några transporter. Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett normalt vindläge på land med ett vindkraftverk (2 – 2,5 MW)  med totalhöjd på 150 meter räcker energin från ett vindkraftverk till årsförbrukningen av el för cirka 210 till 260 eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/styck).

Jämfört med Danmark och Tyskland producerar Sverige relativt lite vindkraft. I dagsläget (2012-12-31) finns 2337 vindkraftverk i landet med en total installerad effekt på 3666 MW. 2012 producerades sammanlagt cirka 7,2 TWh. Källa: www.vindstat.nu

Regeringens mål är att vindkraften ska producera 30 TWh år 2020. Källa: Svensk vindkraft