Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Solelsproduktion på villataket

Här hittar du information om hur du går tillväga för att bli solelsproducent och hur det fungerar att sälja överskottsel till oss.

Investera i solceller

Vill du göra en smart investering? Med solceller på taket producerar du din egen el samtidigt som du sparar pengar. Dessutom ökar du andelen förnybar el och vi köper den el du inte förbrukar.

Vill du sälja din egenproducerade el?

På Bixia söker vi ständigt efter fler som vill producera och sälja sin el. Tillsammans med lokala elproducenter bidrar vi till en grönare, friskare och mer hållbar förändring. Bli en del av den du med.