Bixia logo
Meny
söklogotyp

Så kan vattenkraftsproducenter öka sina intäkter på balansmarknaden

 Fågelfors vattenkraftstation och Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia.

Fågelfors vattenkraftstation och Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia.

Vattenkraftsproducenter står inför spännande möjligheter att inte bara bidra till ett hållbart energisystem, utan också öka sina intäkter genom att agera på Svenska kraftnäts balansmarknad. Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia, delar med sig av hur småskaliga vattenkraftsägare kan utnyttja sina befintliga resurser för att öka sina intäkter.

Till följd av elektrifieringen och att den förnybara energin ökar förändras elmarknaden i snabb takt. För att möta utmaningarna och säkra energisystemets framtid har Svenska kraftnät utvecklat balansmarknaden – en marknad där de, genom upphandling, köper in och aktiverar stödtjänster från flexleverantörer som agerar på marknaden.

En flexleverantör kan vara allt från vattenkraftsägare och elintensiva verksamheter till lantbrukare och batteriägare. Aktörerna skiljer sig med andra ord åt, men gemensamt för alla flexleverantörer är att de kan växla upp eller ner sin produktion eller elförbrukning under korta perioder, några gånger per år, utan att det påverkar den egna verksamheten.

Balansmarknaden ger ökade intäkter

Enligt Svenska kraftnät är intresset för balansmarknaden stort, samtidigt som behovet av stödtjänster förväntas fortsätta öka. Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia, håller med och understryker vikten av att även småskaliga vattenkraftsproducenter kan agera och öka sina intäkter.

– Vattenkraftsproducenter har en stor fördel eftersom de kan reglera sin produktion både upp och ner. Det ger dem en unik möjlighet att agera på balansmarknaden som jag tycker att även mindre vattenkraftsstationer ska ta vara på, berättar han.

Vad är stödtjänster och hur fungerar det?

Det svenska energisystemet fungerar optimalt med en frekvens på 50 Hz – varken mer eller mindre. För att kunna upprätthålla rätt frekvens köper och aktiverar Svenska kraftnät tjänster som frekvensreglering och effektreservkapacitet, så kallade stödtjänster, på balansmarknaden. En stödtjänst bidrar med en förmåga som energisystemet behöver, till exempel upp- eller nedreglering av elproduktion eller elförbrukning.

FCR-marknaden

Balansmarknaden består i sin tur av flera olika marknader – som Frequency Containment Reserve (FCR). På den hanteras tjänster för att snabbt justera frekvensen i energisystemet, det vill säga hantera obalanser mellan elförbrukning och elförsörjning och säkerställa en konstant frekvens i energisystemet. FCR-marknaden består i sin tur av olika reserver – FCR-D upp, FCR-D ned och FCR-N som aktiveras beroende på hur behovet ser ut.

Om olika reserver – Svenska kraftnät

FCR-N lämpar sig bäst för vattenkraftsproducenter

För att agera på FCR-D krävs en mycket snabb turbin och i praktiken är det svårt för vattenkraftsägaren att reglera sin produktion enligt Svenska kraftnäts regler för den marknaden. Därför agerar många vattenkraftsägare i stället på FCR-N där pådraget varierar långsamt och hela tiden i takt med frekvensändringarna.

Kravbild för FCR-N:

  • Symmetrisk upp- och nedreglering.
  • Snabb aktivering.
  • Automatisk aktivering: 59,90–50,10 Hz.
  • Uthållighet: 1 timme.

Småskaliga vattenkraftverket Fågelfors är flexleverantör via Bixia

Vattenkraftsanläggningar har länge haft möjlighet att agera på balansmarknaden, men fram tills nyligen har det bara rört sig om större aktörer. Tack vare Reactive Grid, en styrdosa utvecklad av företaget IETV, kan nu även småskaliga vattenkraftverk styra sin produktion och tjäna pengar på det – och bidra till ett stabilare energisystem. Vattenkraftstationen Fågelfors i Skillingaryd i Småland var först ut att prova dosan och är Bixias första flexleverantör av småskalig vattenkraft.

– Vi behöver fler flexleverantörer för att skapa ett stabilt energisystem. Därför är det extra kul att Fågelfors, som mindre vattenkraftsaktör, agerar på balansmarknaden. Det visar att även mindre aktörer kan vara med och ta ansvar, samtidigt som det skapar en ekonomisk fördel för producenten och kraftverket, säger Bengt Carlsson.

Turbinerna som driver vattenkraftsstationen Fågelfors.

Vem kan bli flexleverantör?

Bengt Carlsson poängterar att IETVs styrdosa breddar möjligheterna för fler vattenkraftsproducenter att agera på balansmarknaden, men det finns fortfarande vissa krav att uppfylla för att bli godkänd av Svenska kraftnät.

  • Du behöver kunna agera snabbt.
  • Det bör finnas en reglerdamm för att ta upp svängningarna.
  • Du måste kunna anpassa din produktion utan att det påverkar din verksamhet negativt.
  • Du måste ha tillgång till minst 100 kW när anläggningen ska bli godkänd hos Svenska kraftnät.

IETV – Teknik i framkant

Bli flexleverantör via Bixia

Vill du bli flexleverantör via Bixia? Vi hjälper dig gärna! Processen i sig är individuell och beror på anläggningens storlek, din styrutrustning och hur snabbt du kan agera. Kontakta oss så hjälper vi dig att identifiera din potential på balansmarknaden och öka din lönsamhet!

Bli flexleverantör

Källor:
Bixia
IETV
Svenska kraftnät

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 01 mars 2024