Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Nytt elprisstöd för hela Sverige

En förälder och ett barn tittar på en mobiltelefon.

En förälder och ett barn tittar på en mobiltelefon.

På grund av de höga elpriser som drabbade Sverige mellan november och december 2022 har regeringen beslutat om ett nytt elprisstöd – för hushåll i hela Sverige. Svenska kraftnät har fått förslaget godkänt av Energimarknadsinspektionen och Försäkringskassan har meddelat att man beräknar att börja genomföra utbetalningarna från slutet av maj 2023.

Under slutet av 2022 var elpriserna i Sverige och Europa fortsatt höga till följd av stor osäkerhet i Europa, kallt väder och lite vindkraftsproduktion. Detta har drabbat många av de svenska hushållen hårt och ett elprisstöd syftar till att stötta och kompensera för de ovanligt höga elräkningarna.

Nytt elprisstöd – till hela Sverige

Det första elprisstödet, som omfattar hushåll i södra och mellersta Sverige – elområde 3 och 4 – betalas ut till privatpersoner under februari och mars 2023 av Försäkringskassan. Men när pristopparna fortsatte vara höga under november och december 2022 tog regeringen beslut om ytterligare ett elprisstöd för just den perioden. Stödet omfattar denna gång privatpersoner i alla Sveriges elområden.

Första elprisstödet

När betalas det ut?

Det andra elprisstödet kommer, precis som tidigare, att betalas ut av Försäkringskassan och utbetalningarna börjar i slutet av maj, och man räknar med att de flesta ska få sina pengar senast den 9 juni 2023.

Försäkringskassan - utbetalning av elstöd

Hur mycket pengar får du tillbaka?

Du kan redan nu räkna ut hur mycket du beräknas få tillbaka. Ersättningen bestäms av hur hög din elförbrukning var i din nuvarande bostad under perioden november – december 2022. Du får sedan stöd för 80 % av den förbrukningen. Men eftersom priserna varierar i Sveriges elområden gör även stödet det. Det finns ännu inget beslut om även företag kommer att omfattas av det nya elprisstödet.

 

Detta gäller för varje elområde

  • Elområde 4: Din nuvarande* elanläggnings elförbrukning i kWh under november 2022 - december 2022 x 0,8 x 1,29 kr.
  • Elområde 3: Din nuvarande* elanläggnings elförbrukning i kWh under november 2022 - december 2022 x 0,8 x 1,26 kr.
  • Elområde 1 och 2: Din nuvarande* elanläggnings elförbrukning i kWh under november 2022 - december 2022 x 0,8 x 0,90 kr.

 

*Den elanläggning du hade avtal för den 31 december 2022. Det datumet är den så kallade brytpunkten. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Vad är elområden?

Källor:
Tekniska verken
Regeringen
Energimarknadsinspektionen

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 19 april 2023