Bixia logo
Meny
söklogotyp

Hur kommer elpriserna att påverka min privatekonomi?

Det är många som känner oro när elpriserna skenar. Och det är många olika faktorer som avgör hur din elräkning kommer att se ut. Bland annat var i landet du bor och vilket elavtal du har. Om du bor i villa eller lägenhet. Här ska vi gå igenom vilka faktorer som kommer att påverka din privatekonomi - och vad du bör tänka på.

Vad händer med elpriset i vinter?

Prisökningarna på elen påverkar de flesta hushåll, men slår extra hårt mot de med små marginaler. Det finns oroande prognoser för framför allt villaägare i södra Sverige. Och det är inte alla hushåll som har 50000 i buffert för ett vinterhalvår. Men att ha koll på vilka faktorer som kommer att påverka din plånbok är ett smart sätt att undvika ekonomiska överraskningar.

För bara ett par år sedan låg elpriset på runt 20 öre per kilowattimme i snitt. Enligt Stockholms handelskammare ser priset nu ut att rusa upp mot 7 kronor och 40 öre i elområde 4 i början av 2023.

Boende och uppvärmning avgör din elräkning

Din boendeform gör stor skillnad för din elförbrukning och din elräkning. Om du bor i lägenhet kanske du knappt märker någon skillnad om elpriset går upp, medan elkostnaden för villaägare kan bli betydligt mer kännbar.

Något som också påverkar elräkningen är din uppvärmningsform. Värmer du huset med el, luftvärmepump eller fjärrvärme? Har du möjlighet att byta eller komplettera det med någonting? Även husets isolering spelar en roll för storleken på din elräkning.

Har du en elbil? Då kan det vara en god idé att ladda bilen på natten, då elpriset är som lägst. Det blir fördelaktigt för dig som kan styra din laddning och har ett timprisavtal

Timpris på el

Hur lång tid tar det att ladda en elbil? - 10 vanliga frågor om elbilar

Elpriser för en villa

Elförbrukningen (eller snarare elanvändningen) i en villa skiljer sig kraftigt från en lägenhet. En genomsnittlig villa med eluppvärmning förbrukar i snitt 20000-25000 kWh per år.

Vad är en normal elförbrukning för en villa?

Stockholms Handelskammare har undersökt hur stora elräkningarna ser ut att bli. Analysen visar att ett genomsnittligt hus i elområde 3 – som innefattar en stor del av mellersta Sverige – väntas få en elräkning på 85000 kronor under perioden oktober 2022 till mars 2023.

Rapport: Hushållens elkostnader, så blir din elräkning under vinterhalvåret - Stockholms Handelskammare

Situationen i Europa har skapat osäkerhet kring hur energipriserna kommer att se ut på längre sikt. Dagens höga prisläge förväntas dock fortsätta en tid framöver. Därmed bör framför allt villaägare vara förberedda på fortsatt kraftiga svängningar och ett högre medelpris under en tid framöver.

Hur länge räcker 1 kilowatt?

När du räknar hur mycket el du använder räknar du elen i kilowattimmar. Kilowatt är samma sak som tusen watt. För att räkna ut hur mycket energi (ström) din apparat använder så multiplicerar du effekten (watt) med tiden du använder apparaten.

Exempel:
Om du använder en glödlampa med 60 watt i 10 timmar så blir det 600 wattimmar (60x10=600).
För att få fram kilowattimmar måste du dividera med tusen (600/1000=0,6).
Du har alltså förbrukat 0,6 kilowattimmar.

Vad är kilowatt och kilowattimme och vad kostar en kilowattimme?

Energimyndigheten har tagit fram ungefärliga siffror för hur länge en kilowatt räcker. Här är några exempel:

 • Infravärmare: 30 minuter
 • Vattenkokare: 40 minuter
 • Brödrost: 60 minuter
 • Mikrovågsugn: 65 minuter
 • Dammsugare: 67 minuter
 • LED-lampa på 4 watt: 250 timmar

Så långt räcker en kilowatttimme - Energimyndigheten

Elpriser för lägenhet eller radhus

Om du bor i radhus eller lägenhet så kommer din plånbok att påverkas mindre på grund av en betydligt lägre elförbrukning. Ett radhus använder ungefär 5000 kWh varje år och en lägenhet ungefär 2000-5000 kWh per år, beroende på storlek.

Lägenheter är oftast anslutna till fjärrvärmenätet och använder därför sällan el för uppvärmning. I stället är det belysning, kyl, frys och matlagning som förbrukar mest el, tillsammans med elektroniska apparater.

En liten lägenhet med en förbrukning på 2000 kilowattimmar per år kan dock innebära elräkningar på 1200 kronor per månad.

Vad är en normal elförbrukning för en lägenhet?

Hur sätts mitt elpris?

Det rörliga elpriset i Sverige sätts varje timme på den nordiska elbörsen Nordpools så kallade spotpris. Ditt elpris baseras på:

 • elförbrukning
 • aktuellt pris för elprisområde
 • påslag från elleverantör
 • avgift för elcertifikat
 • energiskatt
 • moms

Under 2022 har elpriserna varit extremt höga, med noterade toppriser på 5,70 kronor per kWh-timme (augusti 2022) i södra Sverige. För en genomsnittlig villa skulle ett sådant högt elpris alltså innebära en månadskostnad på över 10 000 kronor.

Spotpriser timme för timme - Nordpool

Fast eller rörligt elavtal?

Rörligt elpris innebär att elpriset varierar från månad till månad. Det beror på att elpriset följer elbörsens upp och nedgångar. Går priset upp får du betala mer, och går det ner får du betala mindre. Ett elavtal med rörligt pris följer spotpriset på Nord Pool.

Fast elpris innebär att du betalar ett bestämt elpris under hela avtalsperioden. I praktiken innebär det att du betalar ett dyrare pris än marknadspriset när priserna på elbörsen är låga och ett lägre pris när marknadspriset är högt.

Det kan alltså vara smart att fundera kring hur ditt val av elavtal kommer att påverka din privatekonomi.

Fast eller rörligt elpris? Här kan du läsa mer om våra olika elavtal.

Hur sänker jag mina elkostnader?

Uppvärmningen står för en stor del av ditt hushålls elförbrukning. Här finns mycket pengar att spara. Man brukar räkna med att uppvärmningen förbrukar cirka 75-125 kWh per kvadratmeter och år.

Variationen beror på husets ålder, isolering, klimat på orten, inomhusklimat och vilka energivanor du som boende har. Nästa gång du höjer eller sänker värmen, tänk på att bara en grads sänkning minskar uppvärmningskostnaderna med cirka 5 procent.

Spara el - så minskar du din elförbrukning

Varför är det olika elpriser i Sverige?

Sedan över 10 år sedan är Sverige indelat i fyra elområden. Mellan dessa elområden kan det uppstå stora prisskillnader på el. Det beror på att priset i varje elområde bestäms av utbud och efterfrågan på elmarknaden. En faktor som gör att elpriserna varierar är att 90 procent av Sveriges vattenkraft finns i Norrland (SE1 och SE2). Vattenkraft räknas som en reglerkraft, det vill säga att produktionen kan anpassas och regleras beroende på efterfrågan.

Spotpriser timme för timme - Nordpool

Vilka är Sveriges elområden?

Sverige består av fyra elområden:

 • Elområde Luleå (SE1)
 • Elområde Sundsvall (SE2)
 • Elområde Stockholm (SE3)
 • Elområde Malmö (SE4)

I södra Sverige, Stockholm (SE3) och Malmö (SE4), är efterfrågan generellt sett högre. Där produceras elen i stället främst genom kärnkraft. När den svenska kärnkraften ställs av för årligt underhåll påverkar det elpriserna. I början av juni 2022 var ungefär en fjärdedel av den svenska och finska kärnkraften under så kallad revision.

Vilket elområde tillhör jag?

Om du är osäker på vilket elområde just din elanläggning tillhör kan du använda Svenska Kraftnäts karta över Sveriges elområden.

Karta över Sveriges elområden - Svenska kraftnät

Spotpris el just nu

Hos Nordpool hittar du aktuella spotpriser timma för timma, i alla fyra elområden. Observera dock att siffrorna här anges i MWh. MWh är 1000 gånger större än KWh - det vill säga 1 KWh = 0,001 MWh.

Spotpriser timme för timme - Nordpool

Vem tjänar på höga elpriser?

Många tror att elhandelsbolagen tjänar mycket pengar när elpriserna går upp. Men generellt sett är det elproducenterna.

Aktuellt marknadsläge och prognos

För bästa möjliga elpris rekommenderar vi att du är engagerad i din energianvändning och följer elprisets utveckling. På vår hemsida hittar du information där vår analysavdelning kontinuerligt uppdaterar en sammanställning över elsituationen just nu. Prognosen tar upp faktorer som påverkar elpriset just nu, vilken typ av avtal som rekommenderas därefter, samt elprisets förväntade utveckling framöver.

Elsituationen just nu

Källor:
Svenska Kraftnät
Energimyndigheten
Stockholms handelskammare
Bixia
SVT
Svenska Dagbladet

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 28 september 2022