Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Elprisstödet – hur och när betalas det ut?

En kvinna läser om elprisstödet i sin mobiltelefon, medan en man fyller diskmaskinen.

Kvinna som tittar på sin mobiltelefon medan en man fyller diskmaskinen.

Under hösten 2022 beslutade regeringen att införa ett elprisstöd till de som drabbats hårdast av de höga elkostnaderna – privatpersoner och företag i elprisområde 3 och 4. Utbetalningen är en retroaktiv kompensation för oktober 2021 till september 2022. Här reder vi ut vad du kan förvänta dig.

När betalas stödet ut?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

Hur mycket pengar får du tillbaka?

Du kan räkna ut hur mycket pengar du får tillbaka. Du kompenseras alltså inte för dina faktiska kostnader, utan stödet baseras på den uppmätta förbrukningen i elanläggningen under en 12-månadersperiod.

Som privatperson behöver du inte genomföra någon aktiv handling för att pengarna ska betalas tillbaka – det sker automatiskt. Du får ett beslutsbrev från Försäkringskassan, antingen med posten eller till din digitala brevlåda. Där står det hur mycket du får. När brevet kommer är pengarna på väg, om du inte redan har fått dem.

Vad gäller företag, organisationer och föreningar har Regeringskansliet remitterat två förslag som reglerar hur elstödet till företag ska utformas och ger Skatteverket förutsättningar att hantera utbetalningarna av stödet. Enligt förslaget kan ansökan om stöd göras tidigast den 30 maj 2023 och ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 25 september 2023.

Så beräknar du:

  • Elprisområde 3: 0,50 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021 – september 2022.
  • Elprisområde 4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021 – september 2022.

Information om din elförbrukning, månad för månad, hittar du på Mina Sidor.

Mina Sidor

Ett ytterligare stöd – för hela Sverige

I början av januari 2023 meddelade regeringen om ytterligare ett elstöd, som denna gång omfattar hela Sverige – det vill säga även elområde 1 och 2. Det nya stödet gäller för perioden november till december 2022, då elpriserna var fortsatt höga runt om i landet.

Ett andra elprisstöd - för hela Sverige

Vad är elområden?

Svenska kraftnät har ansökt om det nya elprisstödet hos Energimarknadsinspektionen och fått det godkänt. Den 10 mars meddelade Regeringen att utbetalningarna, som görs av Försäkringskassan, beräknas ske under våren 2023. 

Regeringens pressmeddelande - Nytt elstöd till hushåll i hela landet

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 05 juli 2024