Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Säkringar och proppar - så fungerar det

En kvinna som återställer en utlöst automatsäkring i sin elcentral.

En kvinna som återställer en utlöst automatsäkring i sin elcentral.

Om strömmen bryts hemma beror det ofta på att jordfelsbrytaren eller en säkring har slagit ifrån. Orsakerna kan vara många, men det är oftast inget fel på elnätet. Här går vi igenom vad en säkring - eller en propp - innebär, och hur du kan hitta och åtgärda felet på egen hand.

Våra hem blir alltmer fyllda av elprylar och vi förbrukar mer el än någonsin. Detta märks framför allt i våra kök - där köksapparaterna konkurrerar om utrymmet.

Om du bor i ett äldre hus - eller en äldre lägenhet som inte har renoverats på länge - kan det därför komma att uppstå fel. Elledningarna blir helt enkelt överbelastade eftersom det inte är byggt - eller anpassat - för dagens mängd av elektriska apparater.

Köksapparater som drar mycket el:

 • Ugn
 • Spis
 • Vattenkokare
 • Diskmaskin
 • Dammsugare
 • Äldre modeller av kyl och frys

Här kan du läsa om hur du kan dra ned på din elförbrukning:

Spara el - så minskar du din elförbrukning

Hur fungerar en säkring?

En säkring är en slags säkerhetsanordning som ska förhindra överbelastning i elektriska anläggningar. För att förhindra överhettning - och i värsta fall en brand - finns därför säkringar i varje fastighets elcentral.

En rätt dimensionerad säkring bryter strömmen i en ledare om strömmen blir större än tillåten för ledaren ifråga. Detta kan ske vid en överbelastning eller kortslutning - då strömmen i ledaren överstiger dess dimension. En säkring kan även bryta strömmen om det finns ett installationsfel - eller fel i någon ansluten produkt.

Om du har säkringar som löser ut

Om du har problem med säkringar som löser ut behöver du hitta orsaken. Genom att titta på säkringskåpet - eller proppskåpet - går det ofta att hitta felet på egen hand. Elcentralen kan sägas vara hemmets elektroniska nav, det är därifrån alla elledningar löper ut i fastigheten. Det är i elcentralen du hittar de säkringar som löser ut, om ledningarna blir överbelastade - eller om det sker en kortslutning i någon apparat som är ansluten.

Var sitter säkringarna och propparna?

Elcentralen eller proppskåpet sitter oftast i hallen eller i en klädkammare. Där ska det finnas ett schema med en förteckning över vilken automatsäkring - eller propp - som gäller för vilken del av bostaden. Där ska det även tydligt framgå vilket rum det gäller, vilken belysning - eller vilken vitvara. Det här gör det möjligt att lokalisera var någonstans felet har uppstått.

Tänk på: Hur du ska gå tillväga för att åtgärda felet beror på om du har ett äldre proppskåp eller en elcentral med automatsäkringar.

Om du har automatsäkringar

I nya eller nyrenoverade fastigheter har elecentralen så kallade automatsäkringar - som bryter strömmen när systemet överbelastas. Säkringen går då inte sönder - utan du kan enkelt återställa den genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner. Där automatsäkringscentral är monterad finns även en jordfelsbrytare.

Felet kan bestå av att en vattenkokare och en brödrost belastar samma säkring. Du kan enkelt hitta detta problem genom att slå av någon av apparaterna och trycka upp den säkringsknapp som fallit ner. Om detta inte skulle hjälpa gör du en felsökning och testar säkring för säkring - enligt den instruktion som sitter intill elcentralen. Ibland följer jordfelsbrytaren med ner och då slocknar hela lägenheten eller huset.

Tänk på: Detta får du åtgärda själv. Om säkringen fortsätter gå tillsynes utan anledning ska du kontakta en elektriker.

Om jordfelsbrytaren slår ifrån

​​Sedan år 2000 är jordfelsbrytare ett krav i nyproducerade bostäder. Den bryter strömmen snabbt vid jordfel i elanläggningen eller i anslutna produkter. Elsäkerhetsverket rekommenderar att jordfelsbrytaren ska testas minst två gånger per år. Jordfelsbrytaren ger ett skydd mot såväl personskador som elbränder.

Om jordfelsbrytaren slår ifrån kan det bero på flera olika orsaker. Kanske har du nyligen kopplat in eller hanterat någon elprodukt - eller använt den på fel sätt? Koppla då ifrån produkten och återställ jordfelsbrytaren.

Här hittar du Elsäkerhetsverkets rekommendationer angående jordfelsbrytare:

Jordfelsbrytaren, din säkerhet - Elsäkerhetsverket

Om du bor i en äldre fastighet - med proppskåp

I äldre fastigheter utgörs säkringarna oftast av proppar, även kallade porslinsäkringar, eller keramiska säkringar. Om elsystemet belastas hårt - när exempelvis en vattenkokare och en diskmaskin går samtidigt - kan en eller flera säkringar gå sönder, och då bryts strömmen.

Hur ser du om en propp har gått?

Om du byter propp - tänk på att välja rätt styrka. Det finns olika färger på gamla säkringar - och den propp som har gått sönder känns igen på att färgpricken (eller signalpärlan) i ena ändan har lossnat. Du byter då ut den trasiga proppen mot en ny där färgpricken har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren.

Tänk på: Försök aldrig att laga en propp som har gått - den ska omedelbart sorteras som elektriskt avfall.

Säkringar, färger - och hur många watt?

Ampere Färg Watt (maximal effekt)
6 Ampere Grön 1 320 Watt
10 Ampere Röd 2 200 Watt
16 Ampere Grå/Silver 3 250 Watt
20 Ampere Blå 4 400 Watt

Hur många watt klarar en 10A-säkring?

Om du har problem med att proppen går hela tiden kan du titta på hur många watt exempelvis diskmaskinen drar. Så här kan du räkna ut hur många watt en säkring klarar:

230 V x 10 A = 2 300 W

Du kan alltså belasta 10 A-säkringen med 2 200 Watt. Om exempelvis diskmaskinen drar 1 800 Watt får du 500 Watt över till andra apparater som är kopplade till samma säkring. Överbelastas elledingen slår säkringen ifrån - och proppen går.

Så här byter du en propp eller porslinsäkring:

Byta trasig proppsäkring - Elsäkerhetsverket

Vad kostar det att byta till automatsäkringar?

Att byta ut ett gammalt proppskåp med gamla porslinssäkringar till en ny elcentral med automatsäkringar kan kosta mellan 3 000 – 15 000 kronor efter rotavdrag. Priset är oftast beroende på hur stor den nya elcentralen behöver vara. Att byta elcentral ökar säkerheten avsevärt i din fastighet – i synnerhet om du i nuläget har en äldre modell eller en elcentral som inte fungerar optimalt. Arbetet måste utföras av en elektriker.

Vad får jag göra själv med el hemma?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv - men bara om du har tillräcklig kunskap. Det här är Elsäkerhetsverkets lista över sådana enklare arbeten:

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Montera skarvsladdar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

Tänk på: Är du minsta osäker - överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag. Olagligt elinstallationsarbete är straffbart.

Källor:
Elsäkerhetsverket

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 20 december 2021