Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Så påverkas elpriset av kriget i Ukraina

Situationen i Ukraina påverkar den europeiska elmarknaden och därmed även elpriset i Sverige. Vi förklarar hur och varför.

Elpriset innan kriget

Fram tills dagarna innan jul eskalerande elpriset i Europa. En betydande orsak var låga gasdepåer i stora delar av i världen där både Europas länder och Kina tampades om det utbud som fanns. Sedan dess har vintern varit mild i både Asien och Europa vilket inneburit att gaspriset halverats och elpriset sjunkit markant. Om vintern varit strängare hade priserna kunnat vara på decembers nivåer eller högre.

Hur bestäms elpriset? - så funkar det

Kriget påverkar priset på gas och kol

Ryssland levererar 40 procent av Europas samlade gasbehov och 70 procent av den kol som Europa behöver för att skapa el. Naturtillgångarna är en stor intäktskälla för landet, samtidigt som Europa är i behov av import. Ett komplett bortfall av Rysslands elproduktion blir omöjligt att ersätta från annat håll.

I dagsläget fungerar ryska energileveranser som normalt enligt uppgifter från Svenska kraftnät som ansvarar över elsystemet i Sverige. De bedömer även att det på kort sikt inte finns risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av el i Sverige. Detta eftersom Sveriges elförsörjning i låg grad är direkt beroende av el från Ryssland. Däremot går det redan nu att se att läget påverkar priserna på den europeiska energimarknaden, och därmed även i Sverige.

Precis som många råvaror handlas gas och kol i antingen spot (direktleverans) eller på termin (framtida leverans). När kriget startade fick världsmarknaden panik över att det skulle bli svårt med framtida leveranser och gaspriset i spot steg med 50 procent. Även kolpriset steg med nästan motsvarande siffror.

Norden påverkas av elpriset i övriga Europa

Norden påverkas allt mer av prisbilden i övriga Europa. Det beror på att fler kabelförbindelser för export och import tillkommit mellan oss och våra elsystem påverkar på så sätt varandra. I Sverige är det framförallt elområde 3 och 4 som närmar sig prisbilden hos Tyskland, Holland och Storbritannien, där marginalkostnaden för gas bestämmer elpriset.

Att Sverige kommer påverkas av pågående utveckling råder det alltså ingen tvekan om, men hur mycket avgörs av flera faktorer. Främst styrs elpriset av hur mycket förnybar kraft som produceras i Norden. Ju mindre billig kraft vi har att tillgå, desto fler timmar kommer vi i elområde 3 och 4 att närma oss prisbilden i Europa, och då främst den i Tyskland. Ser vi till utvecklingen där så kommer den stora mängd solkraft som finns i landet under vår och sommar att putta bort det dyraste kraftslaget, för stunden gaskraften.

Hur dyrt vårt nordiska elpris kan bli som mest beror alltså på vad det för ögonblicket kostar att producera el i Tyskland. Hur billigt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera.

Se elsituationen just nu och våra råd

Varför förekommer det elbrist i Sverige?

Källor:
Bixia
Svenska kraftnät

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 09 mars 2022