Bixia logo
Meny
söklogotyp

Minuspriser och solceller – så kan du tänka

Porträttbild av Gustav Olsson, Krafthandlare och analytiker på Bixia.

Gustav Olsson, Krafthandlare och analytiker på Bixia.

De senaste månaderna har vi sett negativa elpriser på marknaden vid flertalet tillfällen. Men vad innebär egentligen minuspriser, hur uppstår de och vad ska du tänka på som elkonsument? Bixias Krafthandlare Gustav Olsson förklarar!

I likhet med andra marknader råder en klassisk utbud- och efterfrågan-situation på elmarknaden. En elproducent bjuder ut sin el på auktion och en förbrukare erbjuder i sin tur att köpa den. Men en stor del av elproduktionen är förnybar och svår att reglera, vilket gör elmarknaden speciell.

Gustav Olsson, Krafthandlare på Bixia, förklarar.

– När det blåser mycket och vindkraften inte går att reglera måste producenten bjuda ut sin produktion på marknaden, till vilket pris som helst, för att bli av med den. Då får vi ett överflöd av el på marknaden och det är det som genererar minuspriserna.

Kommer negativa elpriser att bli vanligare?

– Den elproduktion som byggs ut i Europa idag är till stor del förnybar vind- och solkraft, vilket inte är lika enkelt att reglera som till exempel vattenkraft. I förlängningen leder det till fortsatta prisvariationer. Det blir dyrt när det blåser lite och billigt när det blåser mycket, berättar Gustav Olsson.

Behöver solelsproducenter betala för sin sålda el när elpriserna är negativa?

– I teorin är svaret ja, men inte i praktiken. Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion om 60 öre per kWh för den el du säljer. Samtidigt får du som producent ersättning från nätbolaget för något som kallas nätnytta. Summan varierar mellan 5–10 öre per kWh som matas ut i elnätet och i praktiken betyder det att elpriset behöver vara ungefär -65 öre innan du måste betala för att sälja din el, säger Gustav Olsson.

Han fortsätter.

– För att ta ett exempel hade 5 688 av årets timmar passerat den 25 augusti och då hade priset bara sjunkit under -65 öre en gång.

Vi ska alltså inte stänga av våra solceller vid minuspriser?

– Nej det är inte nödvändigt. Minuspriset ska som sagt sjunka väldigt lågt innan du går i förlust och dessutom bidrar du till mer förnybar el i systemet när solcellerna är i gång, förklarar Gustav Olsson.

Allt fler kunder väljer timprisavtal. Hur påverkar minuspriser dem?

– För en timpriskund är det alltid billigast att förbruka elen när elpriset är som lägst. Däremot är det inte gratis vid minuspriser, för även om elpriset är negativt behöver alla betala en överföringsavgift till sitt nätbolag och det tillkommer en energiskatt på nätfakturan, säger Gustav Olsson.

Dessa summor överstiger ofta det negativa elpriset, vilket gör att du som elkonsument inte får betalt för att förbruka el. Men med det sagt blir det såklart billigare att förbruka elen när elpriset är lågt, eftersom den totala kostanden sjunker då.

– Tung elförbrukning, som att ladda elbilen, kan med fördel göras under timmar med minuspriser, avslutar Gustav Olsson.

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 11 september 2023