Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Minuspriser på el – vår elexpert förklarar

Porträttbild av Gustav Olsson, analytiker och elexpert på Bixia.

Gustav Olsson, analytiker och elexpert på Bixia.

Minuspriser på el, eller negativa elpriser, har blivit allt vanligare. Men vad betyder egentligen minuspriser, hur uppstår de och hur ska du som elkonsument tänka när det sker? Vi vände oss till Bixias analytiker och elexpert Gustav Olsson för att få svar.

Hur kan elen ligga på minus?

– Minuspriser, eller negativa elpriser, uppstår när vi får ett överflöd av el på marknaden. Säg till exempel att det blåser mycket och vindkraften inte kan reglera sin produktion, då behöver producenterna i stället bjuda ut sin produktion på marknaden, till vilket pris som helst, för att bli av med den. Och då uppstår minuspriser, förklarar Gustav Olsson.

Men varför uppstår minuspriser på el?

– Det beror främst på två saker: att elmarknaden styrs av utbud och efterfrågan och att vi inte kan reglera all elproduktion. Stora delar av Sveriges elproduktion är förnybar och det är i princip bara vattenkraften som kan regleras. Vind- och solkraft brukar kallas för oplanerbar, det vill säga att vi inte kan planera för när det kommer att blåsa och vara sol. Så eftersom vi har svårt att reglera kraften har vi också svårt att styra om det finns så mycket el som det efterfrågas och vice versa.

Betyder det att man får betala för att sälja sin el vid minuspriser?

– För mikroproducenter av solel är svaret ja i teorin, men inte i praktiken. Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion om 60 öre per kWh för den el du säljer. Samtidigt får du ersättning från nätbolaget för något som kallas nätnytta. Summan varierar mellan 5–10 öre per kWh som matas ut i elnätet och i praktiken betyder det att elpriset behöver vara ungefär -65 öre innan du måste betala för att sälja din el. För att ta ett exempel var priset lägre än -65 öre/kWh under 29 timmar av 2023 års totalt 8 760 timmar, säger Gustav Olsson.

Han fortsätter.

– Som storskalig elproducent kan du inte få någon skattereduktion, däremot kan du tillgodoräkna dig ersättning för både nätnytta och ursprungsgarantier.

Behöver jag stänga av mina solceller vid minuspriser?

– Nej det är inte nödvändigt. Minuspriset ska som sagt sjunka väldigt lågt innan du går i förlust och dessutom bidrar du till mer förnybar el i systemet när solcellerna är i gång.

Hur påverkas våra kunder av negativa elpriser?

– För en timpriskund är det alltid billigast att förbruka elen när elpriset är som lägst. Däremot är det inte gratis vid minuspriser, för även om elpriset är negativt behöver alla betala en överföringsavgift till sitt nätbolag och det tillkommer en energiskatt på nätfakturan. Men tung elförbrukning, som att ladda elbilen, kan med fördel göras under timmar med minuspriser, säger Gustav Olsson.

Han fortsätter.

– Elkonsumenter med ett fastprisavtal påverkas inte alls av de negativa elpriserna eftersom de redan bundit sitt avtal till ett fast kilowattimmepris. För den som i stället har rörligt elpris bidrar minuspriser på elen till ett lägre genomsnittligt pris.

Uppstår negativa elpriser ofta vid något särskilt tillfälle?

– Historiskt sett har negativa elpriser ofta uppstått under natten när det blåser mycket eller ljumna vårdagar när solen skiner starkt mitt på dagen. Det första exemplet beror på att vi förbrukar mindre el under natten och att den kraftiga vinden bidrar till mycket vindkraft. I exempel två importerar Sverige billig överskottsel från kontinentala Europa där solkraften är rejält utbyggd.

Kommer negativa elpriser att bli vanligare?

– Den elproduktion som byggs ut i Europa idag är till stor del förnybar vind- och solkraft, vilka inte är lika enkla att reglera som till exempel vattenkraften. I förlängningen leder det till fortsatta prisvariationer, som att det blir dyrt när det blåser lite och billigt när det blåser mycket, avslutar Gustav Olsson.

Frågor och svar

Vilka är för- och nackdelarna med negativa elpriser?

Fördelar:

  • Som elkonsument har du möjlighet att spara pengar.
  • Investeringsmöjligheter i flextjänster, till exempel ett hembatteri.

Nackdelar:

  • Svängiga elpriser ger ofta högre riskpremier för fastprisavtal.
  • Gör det mindre fördelaktigt att investera i förnybara kraftslag.

Kan man få betalt för att använda el?

Njae, det tillkommer alltid avgifter utöver elpriset och de överstiger ofta det negativa elpriset, vilket gör att du som elkonsument inte får betalt för att förbruka el. Har du ett timprisavtal blir det däremot billigare att förbruka elen när elpriset är lågt, eftersom det sänker den totala kostnaden.

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 25 mars 2024