Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Finns det tillräckligt med laddstolpar i Sverige?

En elbilsladdare som hänger över en laddstolpe och väntar på att få stoppas in i en  ledig laddstolpe.

En elbilsladdare som hänger över en laddstolpe och väntar på att få stoppas in i en ledig laddstolpe.

Försäljningen av laddbara bilar når nya rekordhöjder för varje år. Men antalet laddstationer ökar inte alls i samma takt. Trots högt ställda klimatmål har infrastrukturen för laddbara bilar hamnat på efterkälken. 

Laddstolpar, elbilar, klimatmål och behov

Enligt färska rapporter måste Sverige bygga tio gånger så många laddare i veckan för att kunna nå EU:s klimatmål om att halvera utsläppen från trafiken - och samtidigt möta det stora behovet av publika laddstolpar. Elektrifieringen av trafiken pekas ut som det viktigaste sättet att få ner dagens utsläpp - och därför krävs en mycket snabbare utbyggnad av infrastrukturen för laddning. Så här ser situationen ut idag.

Hur mycket har försäljningen av elbilar ökat?

Under januari 2022 registrerades närmare 22 000 nya bilar i Sverige. Nära hälften av dessa, nästan 50 procent, var laddbara eller laddhybrider. Och närmare 25 procent av dessa var rena elbilar.

Det innebär en ökning av nyregistrerade elbilar med närmare 370 procent - vid en jämförelse med samma period året innan.

Hur många elbilar finns det i Sverige 2022?

I Sverige finns det idag cirka 7,2 miljoner registrerade bilar. I början av 2022 var 331 000 av dessa laddbara, vilket innebär cirka 4,6 procent. Närmare 130 000 av dessa var rena elbilar, och utgör därmed 1,8 procent av Sveriges hela bilbestånd. Varannan ny bil på våra vägar drivs numera av el - och snart går det tre gånger så många bilar per uttag som för fem år sedan.

Antal laddbara bilar i Sverige under de senaste fem åren:

2017: 43 273
2018: 66 039
2019: 96 908
2020: 177 903
2021: 299 411

Antal offentliga laddstationer under de senaste fem åren:

2017: 6 693
2018: 9 555
2019: 13 768
2020: 16 303
2021: 19 870

Diagram över antal laddbara elbilar och antal offentliga laddstationer i Sverige 2016-2021


Diagram över antal laddbara elbilar och antal offentliga laddstationer i Sverige 2016-2021

Hur ser prognosen för antalet elbilar ut?

Enligt Mobility Swedens prognos kommer cirka 60 procent av alla sålda bilar under 2022 att vara laddbara. Det innebär ytterligare cirka 185 000 bilar på vägarna. Vid årets slut kommer det i så fall att finnas omkring 570 000 laddbara bilar. Andelen rena elbilar är 34 procent och laddhybrider 26 procent.

Prognos nyregistreringar för 2022 - Mobility Sweden

EU:s klimatmål och en grön omställning

Som en del av den så kallade gröna given har EU genom den europeiska klimatlagen satt upp ett bindande mål om att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Det här förutsätter att utsläppen minskar drastiskt under de kommande årtiondena. Som ett steg på vägen mot klimatneutralitet har EU därför höjt ambitionerna för 2030 och åtagit sig att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030. Detta projekt kallas “Fit for 55”.

Hur många laddstolpar byggs idag?

I en rapport från maj 2022 från den europeiska fordonsbranschen konstateras det att utbyggnaden av laddinfrastruktur går alldeles för långsamt. För att kunna uppnå klimatmålen och halvera utsläppen från trafiken måste Sverige bygga 10 gånger så många laddare i veckan. Enligt rapporten byggs det idag cirka 60 nya publika ladduttag per vecka i Sverige. För att klara klimatmålet måste det öka till 600 per vecka.

Rapport "European EV Charging Infrastructure Masterplan" - ACEA (de europeiska biltillverkarnas organisation)

Hur många laddstolpar behövs för att nå klimatmålen?

Enligt rapporten måste det inom hela EU byggas en ny laddplats i minuten för att klara klimatmålen och elektrifieringen av trafiken. Idag finns det cirka 300 000 offentliga laddstationer. När vi har nått fram till 2030 - alltså inom mindre än ett decennium - måste det finnas 6,8 miljoner laddare.

Funderar du på att köpa en elbil?

Mer än hälften av alla nya bilar i Europa kommer att vara elbilar redan 2028. Enligt en nyligen genomförd prognos kommer försäljningen av icke eldrivna bilar sjunka till mindre än 1 procent år 2045. Elbilsmarknaden fortsätter således att öka explosionsartat. Nya konsumentattityder, klimatanpassade regler och en snabb teknikutveckling håller på att förändra bilmarknaden för alltid.

Det är många som funderar på en elbil idag - men det finns också många frågor. Till exempel hur lång tid tar det att ladda en elbil?

10 vanliga frågor om elbilar

Var kan jag ladda en elbil?

Hos uppladdning.nu hittar du en karta över laddstationer i Sverige.

Karta över elbilsladdplatser - Uppladdning.nu

Källor:
ACEA
Car.info
Mobility Sweden
SCB
Uppladdning.nu

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 20 mars 2024