Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Elsäkra ditt hem

En liten flicka som står och pillar på strömbrytare på väggen.

En liten flicka som står och pillar på strömbrytare på väggen.

I takt med att vi kopplar in allt fler elektriska produkter i våra hem bör vi också se över elsäkerheten. Du som äger ditt boende är ansvarig för att din elanläggning och dina installationer är säkra att använda. Här hittar du enkla tips för ett elsäkert hem.

Elbesiktning

Ett bra sätt att få koll på elen hemma är att låta en besiktningsman eller ett elinstallationsföretag genomföra en elbesiktning. En sådan ingår normalt inte i en vanlig besiktning. Detta är särskilt aktuellt för dig som bor eller flyttar in i ett hus med en äldre elanläggning. Upptäcks fel eller brister ska de såklart åtgärdas. Nedan hittar du en lista över vad du får göra själv och vad som kräver att du anlitar en behörig elinstallatör.

Elarbeten du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Elarbeten som kräver behörig elinstallatör

 • Förändringar i fasta installationer
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
 • Installation av 230 volt golvvärme och värmekabel
 • Förläggning av kabel i mark

Se till att ha en jordfelsbrytare installerad

En jordfelsbrytare bryter snabbt strömmen vid jordfel i din elanläggning eller fel i anslutna produkter. Det är därför en billig livförsäkring och ett enkelt sätt att undvika att drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Saknar ditt hem en jordfelsbrytare, kontakta en auktoriserad firma för installation.

Sedan 2000 är det lagkrav på att nyproducerade bostäder ska ha en installerad jordfelsbrytare. Sedan 2004 gäller det även för elinstallationer som byggs ut eller ändras.

Gör hemmet barnsäkert

Undvik att ditt barn skadar sig genom att hålla elektriska produkter utom räckhåll. Petskydda eluttagen och dra ur kontakten till brödrostar, vattenkokare och liknande när de inte används. Se till att inga lösa sladdar ligger framme och lockar till lek. Lampor ska alltid ha glödlampa i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln.

Undvik sladdhärvor och lösa sladdar

Sladdar är spännande men farliga leksaker. Om isoleringen runt sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller om den delvis har slitits loss ur en stickpropp, kan den bli livsfarlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag. Lämna inte kvar sladdar som inte används i eluttaget.

Gör spisen mindre farlig

De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar (så att barnet inte kan sätta på en platta), tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd ifall ditt barn ändå skulle lyckas sätta på spisens plattor.

Checklista

Här får du några bra tips i en checklista för att elsäkra ditt hem.

 • Köp enbart apparater med CE-märkning (garanterar att produkten uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav).
 • Auktionsfynd bör granskas av en fackman innan de används.
 • Utomhusbelysning ska vara avsedd för utomhusbruk och anslutas till jordat uttag.
 • Anlita alltid en fackman till nya fasta installationer.
 • Kontrollera att alla sladdar är hela. Samma sak gäller för stickkontakter och strömbrytare.
 • Undvik "fågelbon" där sladdar rullar ihop sig till ett näste.
 • Undvik att använda många grenkontakter då de kan ge överbelastning.
 • Alla uttag utomhus, i kök, dusch- och badrum samt källare bör vara jordade.
 • Var aldrig barfota när du arbetar med elapparater utomhus.
 • Undvik inneapparater utomhus. Om du använder dammsugaren ute i bilen eller en brödrost på altanen så får den inte utsättas för fukt.
 • Kontrollera dina proppar/automatsäkringar. Blir någon av dem ofta varm bör du minska antalet apparater som är kopplade till proppen/säkringen. Anlita en fackman för kontroll.
 • Rengör torktumlarens filter regelbundet.
 • Gör hemmet barnsäkert. Se till att alla uttag även grenuttag har petskydd och håll sladdar utom lekräckhåll.
 • Använd rätt sorts lampa i armaturer.
 • Skaffa brandvarnare och byt batterier regelbundet.

Källa:

Elsäkerhetsverket

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 28 februari 2023