Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Bixias analytiker: Det hände på elmarknaden mellan 2021–2023

Gustav Olsson, analytiker på Bixia, förklarar vad som hänt på elmarknaden mellan år 2021 och 2023.

Gustav Olsson, analytiker på Bixia.

De senaste åren har varit omtumlande på elmarknaden. En pandemi, kalla vintrar och skenande gas- och bränslepriser, krig och nu en lågkonjunktur. Vår analytiker Gustav Olsson tar oss genom de händelser som påverkat elmarknaden, elpriserna och dig som konsument och producent allra mest.

Elmarknaden är komplex och elpriset påverkas av flera olika faktorer – som väder, ekonomisk utveckling, omvärldsläge och tillgång och efterfrågan. Priset kan med andra ord öka och minska av flera skäl, och det är precis vad som skett på marknaden de senaste åren.

2021 – elpriserna chockar omvärlden

Under år 2021 var Europa otroligt torrt, det blåste mindre än vanligt och coronapandemin, som nådde Sverige i början av 2020, pågick fortfarande. Det resulterade i att den förnybara elen från vind-och vattenkraft var låg, samtidigt som många industrier tvingades stänga ner eller göra nedskärningar på grund av människors förändrade konsumtionsvanor.

– När slutet av 2021 blev väldigt kallt i Europa ökade efterfrågan på el markant. Det kalla vädret och den låga andelen förnybar energi gjorde att vi fick rekordhöga elpriser som bidrog till extremt höga elräkningar, säger Gustav Olsson analytiker på Bixia.

2022 – ett oroligt år

I början av år 2022 kunde industrier som tidigare varit stängda sakta öppna upp igen tack vare släppta restriktioner. Det gjorde att efterfrågan på gas ökade kraftigt och priset på gas och kol drevs upp. Samtidigt hotade Ryssland att strypa sina gasleveranser till Europa. När Ryssland sedan invaderade Ukraina den 25 februari steg även priset på olja och naturgas, vilket fick el- och energipriserna att öka främst i Europa.

– Det var en effekt av att Europa var stor importör av rysk gas. Dessutom bidrog kriget till panik på världsmarknaden eftersom framtida leveranser av gas och kol inte längre var lika självklara, förklarar Gustav Olsson.

El på allas läppar

I oroliga tider tenderar människor att prata om det som påverkar dem mest och hösten år 2022 var inget undantag. Aldrig har intresset för elbranschen varit så stort. Elpriserna var ett av de mest omdiskuterade ämnena i Sverige och diskussionen pågick överallt – på fikaraster, luncher och lördagsfester.

– Människors oro var legitim. Elpriserna svängde otroligt mycket under 2022 och vi såg skyhöga elpriser runt om i Sverige. Industrier ställdes inför stora utmaningar, men den här gången berodde det på en oförutsägbar elmarknad och höga elkostnader. Det gjorde att många ställde om till nattskift med produktion till när elen var billigare, säger Gustav Olsson.

Medvetna konsumenter

Till följd av de extrema elpriserna uppmanade många elbolag sina kunder att minska sin elanvändning, för att tillsammans bidra till lägre elpriser. Och de lyckades. Människor blev mer medvetna och i elområde SE3 och SE4, som normalt sett har högst elpriser och störst elbehov, minskade elanvändningen med 10–15 procent under hösten år 2022.

 

Grafen visar elförbrukningen i SE3 under år 2022 och ett medel över tidigare fem års förbrukningsmönster.

Grafen visar elförbrukningen i SE4 under år 2022 och ett medel över tidigare fem års förbrukningsmönster.

2023 – Inflation och fortsatt varierande elpriser

– I slutet av år 2022 stabiliserade sig elmarknaden något, men oron och de varierande elpriserna fortsatte in i år 2023. Av flera anledningar gick sedan marknaden in i en lågkonjunktur med hög inflation som följd, berättar Gustav Olsson.

Industrierna tvingades återigen att ställa om och varsel förekom i många branscher. Samtidigt påverkas elmarknaden fortfarande av den låga vind- och vattenkraftsproduktionen från år 2022. Gustav Olsson förklarar hur.

– Den låga mängden förnybar el från vind och vatten har gjort att ursprungsgarantierna skjutit i höjden, vilket gör det dyrare för elhandelsbolagen att köpa ursprungsgarantier som säkerställer att elen du köper är förnybar.

Finsk kärnkraft i gång – efter 10 års försening

I början av år 2023 gick den nya finska kärnreaktorn Olkiluoto 3 i drift – efter en försening på mer än 10 år. Tillskottet stärker den nordiska elbalansen med omkring 1 600 MW ny baskraft, vilket gör att Sverige nu kan importera el från Finland, i stället för att exportera el.

Varierande väderlek under sommaren

Juni var den torraste i Norden sedan 2010 och den extremt låga nederbörden påverkade både elmarknaden och lantbrukare. Oron om en 2018-liknande sommar, med höga temperaturer och lite nederbörd, spred sig snabbt på grund av det dåvarande högtrycket.

– Men precis som i hockey är det snabba ryck på elmarknaden. Juli kännetecknades i stället av regnoväder, och räknat i energimängd hade vi en nederbörd på hela 40 TWh i augusti, vilket är rekord ur ett elmarknadsperspektiv, säger Gustav Olsson.

Det regniga vädret fortsatte in i september och början av hösten, men trots det är inte vattenmagasinen maxade på alla platser i Norden – däremot välfyllda och redo för vintern.

Fyllda gaslager och prognos framåt

Gaspriserna har sjunkit under år 2023 och Europas gaslager ser just nu bra ut – så bra att vi kanske är säkra inför vintern 2023 och 2024. Däremot är det fortfarande osäkert hur Israel-Hamas-konflikten kommer att påverka marknaden, men skulle fler länder dras in i kriget kan det bidra till högre marginalpriser på elen i Europa.

Förutom omvärlden påverkas elmarknaden också av vädret och enligt våra prognoser ser hösten ut att bjuda på klassiskt höstväder, med en vindkraftsproduktion som går i linje med marknadens förväntningar. Däremot förväntas november bli något varmare än vanligt, vilket bidrar till lägre uppvärmningsbehov och en minskad elförbrukning.

– När elpriserna var som högst under hösten 2022 blev människor mer medvetna om sin elanvändning. Det ska bli spännande att följa hur förbrukningsmönstret ser ut i slutet av det här året nu när elpriserna ser ut att bli betydligt lägre. Kommer människor att tänka på sin elförbrukning ändå, eller är det bara höga elpriser som får oss att förbruka mindre el, undrar Gustav Olsson.

En medveten elkonsument kan påverka

Sammanfattningsvis påverkas elmarknaden av en mängd komplexa samband, men oavsett om du förbrukar eller producerar el finns det mycket att vinna i att bli medveten.

– Hösten 2022 är ett tydligt exempel på att en ökad medvetenhet kring din elanvändning kan minska elpriserna nationellt, samtidigt som elnätet påverkas positivt av en jämnare elförbrukning, berättar Gustav Olsson.

Men även hållbara investeringar gör stor skillnad.

– Oavsett om du är konsument eller producent är det viktigt att tänka hållbart, även om förutsättningarna kan skilja sig. Solceller och batterier är hållbara investeringar som bidrar till energiomställningen, kan sänka ditt elpris och göra dig mer självförsörjande, avslutar Gustav Olsson.

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 05 juli 2024