Meny

Det här gör vi

Visst kan vi som elbolag göra skillnad. Men för att verkligen ställa om elproduktionen behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, med alla kan bidra med något. Bixia är redan idag ett av de elhandelsbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Vårt hjärta och löfte till dig

Likväl som vi ska vara kräsna när det gäller vattnet vi dricker, maten vi äter och vem som får vår kärlek, tycker vi på Bixia att vi ska vara lika kräsna när det gäller elen vi använder. Helst av allt ska elen både komma från förnybara källor som sol, vind och vatten och vara närproducerad!

För oss på Bixia finns det egentligen bara två sätt att se till att den förnybara elen räcker till alla. Det ena är att förändra våra elvanor så att vi använder mindre el. Det andra är att producera mer förnybar el. Det är här vi lägger vår kraft!

Vi vill göra det både enklare och lönsammare att producera el från sol, vind och vatten. Därför stöttar vi de som vill bli sina egna producenter. Det gör vi dels genom att köpa förnybar elproduktion av lokala producenter runt om i Sverige och dels genom att, tillsammans med kunder och samarbetspartners, bygga mer förnybar produktion. 

Många pratar om klimatet och vikten av förnybar energi. Många erbjuder el från förnybara källor. Men ett fåtal gör något på riktigt för att se till att den förnybara elen ska räcka till alla. När vi, tillsammans med våra kunder och närproducenter, tar tillvara på naturens energi uppstår en kraft som förändrar världen i rätt riktning.

Bixia miljöfond - ingår alltid i ditt elavtal

Idag finns bara en viss mängd förnybar el. Vi vill att den ska öka och därför har vi upprättat Bixia miljöfond. Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år till projekt som gör verklig skillnad på riktigt. Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. Läs mer om hur du kan söka bidrag till ditt solprojekt på Bixia miljöfond.

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Stellan älskar vind

Vi var redan i full gång med att bygga vårt vindkraftverk här på gården Klon då vi kom i kontakt med Bixia, berättar Stellan Jonsson i Hånger söder om Värnamo. Det som väckte vårt intresse var att vi såg att Bixia köpte överskottsel.

Vind till 450 hushåll

Micke Frantzéns vindkraftverk Runnestad 3 i Ödeshög, mitt på den vackra Östgötaslätten, producerar i snitt 1,6 miljoner kWh per år. El som Micke säljer vidare till oss på Bixia så att vi kan förse cirka 450 hushåll i Östergötland med el.