Bixia logo

Det här gör vi

Visst kan vi som elbolag göra skillnad. Men för att verkligen ställa om elproduktionen behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, med alla kan bidra med något. Bixia är redan idag ett av de elhandelsbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Vi arbetar aktivt med att öka andelen el från förnybara naturliga energikällor såsom sol, vind och vatten. Främst genom att stödja lokala projekt via Bixia Miljöfond. Vi bygger dessutom ut andelen närproducerad el genom att köpa el från lokala producenter och distribuera den i elnätet. Cirka 32 procent av all el vi köper in kommer idag från nästan 1200 småskaliga producenter och de blir fler hela tiden.

Närproducerad el

Vår ambition handlar om mångfald med flera små lokala producenter av förnybar el. De små vindkraftverken som vi handlar från återfinns huvudsakligen i Skåne, Östergötland, Västergötland och på Öland. Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el.
På följande länk ser du vart alla våra leverantörer av närproducerad el finns - Bixias karta med närproducenter

Producerar du din egen el och behöver sälja överskottet av din elproduktion? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Bixia miljöfond - ingår alltid i ditt elavtal

Idag finns bara en viss mängd förnybar el. Vi vill att den ska öka och därför har vi upprättat Bixia miljöfond. Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år till projekt som gör verklig skillnad på riktigt. Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. Läs mer om hur du kan söka bidrag till ditt solprojekt på Bixia miljöfond.

 

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Stellan älskar vind

Vi var redan i full gång med att bygga vårt vindkraftverk här på gården Klon då vi kom i kontakt med Bixia, berättar Stellan Jonsson i Hånger söder om Värnamo. Det som väckte vårt intresse var att vi såg att Bixia köpte överskottsel.

Vind till 450 hushåll

Micke Frantzéns vindkraftverk Runnestad 3 i Ödeshög, mitt på den vackra Östgötaslätten, producerar i snitt 1,6 miljoner kWh per år. El som Micke säljer vidare till oss på Bixia så att vi kan förse cirka 450 hushåll i Östergötland med el.