Bixia logo

Miljöfondstagare Bixia Miljöfond

Här visar vi alla våra miljöfondstagare som fått bidrag till solceller, projektering för småskalig vattenkraft och projekt för mer förnybar energi.