Bixia logo
Meny

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sverige och Norge har en gemensam elcertifikatsmarknad och inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen ytterligare.

Elcertifikat - Energimyndigheten

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer. Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt.

Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion.

Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt.

Ursprungsgarantier - Energimyndigheten

Uppdaterad: 16 september 2013
Kontakta sidansvarig