Bixia logo

Om vindkraft

Vindkraftutbyggnaden i Sverige har varit framgångsrik under senare år och för oss på Bixia ProWin är det en viktig del av energiomställningen till mer förnybar el som vi vill vara delaktiga i.

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen och är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen.

Under 2015 producerade vindkraften i Sverige 16,6 TWh. I slutet av 2015 fanns det 3244 vindkraftverk och de hade tillsammans en installerad effekt på 6025 MW. Vindkraftsproduktionen utgjorde cirka 10 procent av Sveriges elanvändning under 2015.

Vindkraft är den förnybara energikälla som på kort- och medellång sikt har störst potential att bidra till omställningen till ett förnybart samhälle. Med en fortsatt stark expansion kommer Sverige att kunna exportera förnybar el till övriga Europa.

Branschorganisationen Svensk Energi har sammanställt information om vindkraftens förutsättningar som vi gärna vill dela med oss av: Generellt om vindkraft

Investera i vindkraft och bidra till en bättre miljö

Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan ca 3 och 25 m/s. I ett normalt vindläge på land med ett vindkraftverk på ca 2 till 2,5 MW med en totalhöjd på 150 m ger vindkraftverken ca 5,3 till 6,5 miljoner kWh vardera per år. Ett vindkraftverk täcker således årsförbrukningen av el för cirka 210 till 260 eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).

Utvecklingen har gått framåt och numera byggs gärna vindkraftverk med en totalhöjd på upp emot 200 m och något större generatoreffekter, ca 3,3 MW. Dessa högre vindkraftverk ger ca 10 till 12 miljoner kWh vardera per år. Detta motsvarar 400 till 480 stycken eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).

Regeringens mål är att vindkraften ska producera 30 TWh år 2020. Källa: Svensk vindkraftförening