Bixia logo

Våra vindkraftsbolag

Inom ramen för Bixia ProWin AB arbetar vi i olika dotterbolag beroende på uppdragets karaktär.

Från och med 1 januari 2016 gäller följande koncernstruktur för Bixia Prowin AB

Bixia ProWin AB

Bixia ProWin AB är ett ägar- och produktionsbolag. Bolaget äger och förvaltar vindkraftsparker samt är beställare av nya parker.

Bixia Byggvind AB

Bixia Byggvind AB är ett bygg- och entreprenadbolag. Bolaget driver processen med att teckna markägaravtal, gör tillståndsansökningar och bygger vindkraftsparker. Bolaget ägs till 100 % av Bixia ProWin AB.

Bixia Gryningsvind

Bixia Gryningsvind AB är ett intressebolag till Bixia ProWin. Bolaget äger vindkraftverk och delar i vindkraftsparker. Bixia ProWin äger 20 % av Bixia Gryningsvind. Övriga 80 % ägs av två kommunala fastighetsbolag, Örebrobostäder och Stångåstaden.