Sälj din el

Vi på Bixia vill bidra till en verklig förändring. Därför driver vi utbyggnaden av närproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter. Vi tror helt enkelt på mångfald och söker därför hela tiden efter fler som vill producera egen el. Prissättningen sker utifrån gällande priser på elbörsen Nord Pool. Självklart kan du välja fast eller rörligt pris - i vårt pris ingår alltid balansansvar. Vill du vara med?

lj din närproducerande el till oss

Vi är övertygade om att rätt väg till mer förnybar energi är via egen elproduktion från sol, vind, vatten och biomassa. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja din överskottsel till oss.

Vi är direktaktörer på elbörsen Nord Pool och handlar av lokala produktionsanläggningar från vind, vatten, sol och biomassa. Vi köper cirka 20 procent av all den vindkraft som produceras i Sverige och är därmed ett av de elhandelsföretag som köper mest förnybar el.

Vi köper även dina elcertifikat, antingen löpande månadsvis eller vid utvalda tillfällen. Priset sätts utifrån rådande marknadspris. Marknaden för el med miljövärde, det vill säga specificerad produktion eller produktion med garanterat ursprung, utvecklas hela tiden och vi följer naturligtvis detta noga. Vi utvecklar våra affärer i takt med att marknaden förändras.

Varför ska jag sälja min närproducerade el till Bixia? 

  • Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och enkel administration.
  • Vi erbjuder rådgivning och möjlighet att delta på regelbundna producentträffar.
  • Vi satsar stort på inköp av närproducerad el, bland annat har vi stärkt upp med fler resurser, vilket ger fokus.
  • Vi ger full support vid uppstart av nya verk och vid övergång till oss.
  • Vi erbjuder nyhetsbrev och egen hemsida.

Mer el från förnybara energikällor

Vi vill medverka till mer el från förnybara energikällor – inte bara sälja den som redan finns. Därför har vi startat Bixia Miljöfond, för att gynna mindre och lokala producenter av förnybar energi. Privatpersoner, företag, organisationer och föreningar som vill främja produktion av el från förnybara energikällor, kan ansöka om medel från fonden. Vi avsätter 45 öre per månad och privatkund av den fasta årsavgiften till Bixia Miljöfond. Dessutom bidrar de kunder som kompletterar sitt elavtal med Bixia Nära med ytterligare pengar till fonden. På det sättet får vi tillsammans ihop drygt 1 miljon kronor per år som vi kan dela ut till olika projekt.

Vi är direktaktörer på Nord Pool och arbetar proaktivt för den svenska omställningen till en energiproduktion baserad på enbart förnybara energikällor. Vi är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Vill du vara med och bidra till en ljusare framtid? Här kan du ladda ner anmälningsblanketter för att börja sälja din el till oss!