Bixia logo
Meny

Sälj din el – Bli vår hjälte

Vi på Bixia vill bidra till en verklig förändring. En grönare, friskare och mer hållbar förändring. Därför driver vi utbyggnaden av närproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter. Vi söker hela tiden efter fler som både vill producera egen el och sälja el. Vill du vara med? Det är en spännande resa vi har framför oss.

lj din närproducerade el till oss

Den rätta vägen till mer förnybar energi i Sverige är en ökad egen elproduktion från sol, vind, vatten och biomassa – det är vi övertygade om. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja din överskottsel till oss.

Vi är direktaktörer på elbörsen Nord Pool och handlar av lokala produktionsanläggningar från vind, vatten, sol och biomassa. Prissättningen sker utifrån gällande priser på elbörsen Nord Pool, men självklart kan du välja att sälja till fast eller rörligt pris. I vårt pris ingår alltid balansansvar.

Vi köper även dina elcertifikat, antingen löpande månadsvis eller vid utvalda tillfällen. Priset sätts utifrån rådande marknadspris. Marknaden för el med miljövärde, det vill säga specificerad produktion eller produktion med garanterat ursprung, utvecklas hela tiden, och vi följer naturligtvis detta noga. Vi utvecklar våra affärer i takt med att marknaden förändras.

Fem anledningar till varför du borde producera egen el och sälja överskottet till Bixia

  1. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och enkel administration.
  2. Vi erbjuder rådgivning, nyhetsbrev och möjlighet att delta på regelbundna producentträffar.
  3. Vi satsar stort på inköp av närproducerad el.
  4. Vi ger full support vid uppstart av nya verk och vid övergång till oss.
  5. Vi på Bixia tror på det vi gör och på en grönare framtid. Våra producenter är våra hjältar och tillsammans med våra kunder är vi med och bygger ut sol-, vind- och vattenkraften.

Mer el från förnybara energikällor

Vi vill medverka till mer el från förnybara energikällor – inte bara sälja den som redan finns. Därför har vi startat Bixia Miljöfond, för att gynna mindre och lokala producenter av förnybar energi.

Vi är direktaktörer på elbörsen Nord Pool, och arbetar proaktivt för den svenska omställningen till en energiproduktion baserad på enbart förnybara energikällor. Vi är redan idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el, och ännu mer ska det bli i framtiden.

Vill du vara med och bidra till en ljusare framtid? Ladda ner vår anmälningsblankett och börja sälja din el till oss!

Anmälningsblanketter

Bixia Miljöfond

Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund. I slutändan ger det cirka en miljon kronor/år. Miljonen fördelas ut på projekt som gör skillnad för miljö och klimat.

Välj Bixia Nära

Med Bixia Nära kan du välja närproducerad el från dina hemtrakter. Bixia Nära ger även återbäring till dina lokala elproducenter.

Våra närproducenter

Bixia är ett av de bolag i Norden som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Kontakta sidansvarig