Sälj din el

Vi på Bixia vill bidra till verklig förändring. Därför driver vi utbyggnaden av närproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter. Vi tror helt enkelt på mångfald och söker därför hela tiden efter fler närproducenter. Vill du vara med?

Sälj din el

Vi på Bixia vill bidra till verklig förändring. Därför driver vi utbyggnaden av närproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter. Vi tror helt enkelt på mångfald och söker därför hela tiden efter fler närproducenter. Vill du vara med?

lj din närproducerande el till oss

Vi är övertygade om att rätt väg till mer förnybar energi är via elproduktion från sol, vind, vatten och biomassa. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss. Vi är direktaktörer på NordPool och handlar av lokala produktionsanläggningar från vind, vatten, sol och biomassa. Vi köper cirka 20 procent av all den vindkraft som produceras i Sverige och är därmed ett av de elhandelsföretag som köper mest förnybar el.

Varför ska jag sälja min närproducerade el till Bixia? 

  • Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och enkel administration.
  • Vi erbjuder rådgivning och möjlighet att delta på regelbundna producentträffar.
  • Vi satsar stort på inköp av närproducerad el, bland annat har vi stärkt upp med fler resurser, vilket ger fokus.
  • Vi ger full support vid uppstart av nya verk och vid övergång till oss.
  • Vi erbjuder nyhetsbrev och egen hemsida.