Våra närproducenter

Bixia är ett av de bolag i Norden som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Vattenkraft för viktiga värden på Sperlingsholm

Vattenkraften från Sperlingsholms Gods AB försörjer tusentals hushåll med förnybar el. Den är också stommen i godsets ekonomi och i dess förmåga att värna historiska, biologiska och miljömässiga värden.

Jord- och Vindbruk på Brönnestad Boställe

Tillsammans med skånska sädesslag växer här specialfoder för hästar och de tre egna vindkraftverken försörjer gården med förnybar el.

Landsbygden hålls levande med vattenkraft från Trälshult

Sven-Erik Vänneås farfar försåg redan 1910 de närliggande gårdarna i Trälshult med ström från samma vattenkraftverk som Sven-Erik driver ännu idag.

Svinbra förnybar el från Nya Skottorp

På gården Nya skottorp i Halland produceras cirka 30 000 grisar per år. Tack vare två vindkraftverk och en biogasanläggning försörjer Nya Skottorp sin koldioxidneutrala verksamhet med egenproducerad, förnybar el.

Sol, vind och växtraft på Vistena gård

Vi på Bixia förser våra kunder med närproducerad el från lokala producenter och Vistena gård är en av tusentals hjältar som tar tillvara på överskottsenergin från naturens krafter och gör detta möjligt.

Egenproducerad el för närproducerade råvaror

På Millingtorps gård i Ödeshög står idag tre vindkraftverk vars årliga elproduktion räcker till 100 000 liter öl, 3 500 kilo glass och hushållsel till närmare 2 000 villor.

Entreprenörer satsar på vattenkraft i Småland

Vi tycker det är roligt och viktigt med förnybar energi och förvärvade därför Gransholms bruk som omfattar både ett antal fastigheter och ett vattenkraftverk.

Vindkraft blev solkraft

Från början var vi helt inställda på vindkraft. Men vi insåg snart att administrationen kring bygglov och andra tillstånd var alltför tidsödande och krånglig, berättar Christer. Med solel är allt så mycket enklare.

Vindkraft som räcker till el för 450 hushåll

Det var det stora engagemanget för natur och friluftsliv som fick extremsportaren Micke Frantzén att ta klivet in i vindkraftsbranschen. Hans vindkraftverk i Ödeshög producerar el som räcker till cirka 450 hushåll i Östergötland.