Våra närproducenter

Bixia är ett av de bolag i Norden som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Egenproducerad el för närproducerade råvaror

På Millingtorps gård i Ödeshög står idag tre vindkraftverk vars årliga elproduktion räcker till 100 000 liter öl, 3 500 kilo glass och hushållsel till närmare 2 000 villor.

Entreprenörer satsar på vattenkraft i Småland

Vi tycker det är roligt och viktigt med förnybar energi och förvärvade därför Gransholms bruk som omfattar både ett antal fastigheter och ett vattenkraftverk.

Sol, vind och växtraft på Vistena gård

Vi på Bixia förser våra kunder med närproducerad el från lokala producenter och Vistena gård är en av tusentals hjältar som tar tillvara på överskottsenergin från naturens krafter och gör detta möjligt.

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Stellan älskar vind

Vi var redan i full gång med att bygga vårt vindkraftverk här på gården Klon då vi kom i kontakt med Bixia, berättar Stellan Jonsson i Hånger söder om Värnamo. Det som väckte vårt intresse var att vi såg att Bixia köpte överskottsel.

Vindkraft som räcker till el för 450 hushåll

Det var det stora engagemanget för natur och friluftsliv som fick extremsportaren Micke Frantzén att ta klivet in i vindkraftsbranschen. Hans vindkraftverk i Ödeshög producerar el som räcker till cirka 450 hushåll i Östergötland.

Vindkraft blev solkraft

Från början var vi helt inställda på vindkraft. Men vi insåg snart att administrationen kring bygglov och andra tillstånd var alltför tidsödande och krånglig, berättar Christer. Med solel är allt så mycket enklare.

Solel ger positiv kalkyl

Rent samvete, noll utsläpp och reducerade driftkostnader är bara några av dom fördelar som Marianne och Roy ser med egen energiproduktion.