Bixia logo

Bixia Miljöfond

Som Bixiakund är du med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor. För om vi ställer om till fossilfri och förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket innebär en hållbar framtid för kommande generationer.

Bixia Miljöfond - viktig för vårt klimat

Varför Bixia Miljöfond?

Syftet med Bixia Miljöfond har alltid varit att stödja konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. Sedan starten 2008 har vi stöttat över 250 projekt och delat ut 7 miljoner kronor. Av dessa projekt är drygt 100 stycken för investeringar av solceller, och när alla dessa solpaneler är i drift besparar vi klimatet nästan 450 ton koldioxid per år. Det är det här vi brinner för och lägger vår kraft på. Och det är därför vi har Bixia Miljöfond. 

Hur går det till?

Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år. Denna miljon fördelas till projekt som gör verklig skillnad för miljö och klimat. Målsättningen är att projekten ska skapa förutsättningar för att årligen tillföra 1 Megawatt solenergi till den globala elproduktionen. Detta motsvarar elanvändningen i cirka 500 lägenheter per år. 

För att söka bidrag från miljöfonden läs mer här >>> 
Vill du veta mer om hur solel fungerar läs mer här>>>

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Tillsammas bidrar vi idag till projekt i Bangladesh, Burkina Faso och Benin. Läs mer >  

Det bästa av allt - Bixia Miljöfond ingår alltid i ditt elavtal

Kontakt

Har du frågor om Bixia Miljöfond? Kontakta Jesper.

Jesper Wendel
Produktägare

Mobil: 076-828 58 06
miljofond@bixia.se

Ett viktigt sol- och skolprojekt

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Solel på Kabusa gård

På gården i Kabusa utanför Ystad lever familjen Andersson sin dröm. Som småskaliga producenter i ett ekologiskt kretslopp är de fast beslutna att vara självförsörjande på så mycket som möjligt.

Solkraft hos Börje

På gården Bokenäset, några mil från Uddevalla, bor miljöfondstagaren Börje Johansson med sin
fru Gunnel och katten Allan. Här har Börje installerat 160 kvadratmeter solpaneler på taket till sin maskinhall.