Meny

Bixia Miljöfond

Som Bixiakund är du med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor. För om vi ställer om till fossilfri och förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket innebär en hållbar framtid för kommande generationer.

Bixia Miljöfond - viktig för vårt klimat

Varför Bixia Miljöfond?

Syftet med Bixia Miljöfond har alltid varit att stödja konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. 

Sedan starten 2008 har vi stöttat flera hundra projekt och delat ut närmare 1 miljon kronor/år. Merparten av projekten är kopplat till investeringar av solceller och tack vare dessa solinstallationer besparar vi klimatet stora mängder koldioxid varje år. Du kan få bidrag på upp till 50 000 kronor till ditt solprojekt.

Det är det här vi brinner för och lägger vår kraft på. Och det är därför vi har Bixia Miljöfond. 

Hur går det till?

Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år. Denna miljon fördelas till projekt som gör verklig skillnad för miljö och klimat. Målsättningen är att projekten ska skapa förutsättningar för att årligen tillföra 1 Megawatt solenergi till den globala elproduktionen. Detta motsvarar elanvändningen i cirka 500 lägenheter per år. 

 

Läs mer om att ansöka om bidrag från Miljöfonden

 

Vill du veta mer om hur solel fungerar läs mer här>>>

Summering av 2018

Rekordsiffror för Bixia Miljöfond! Under 2018 har vi, fram till sista september, fått in ansökningar för 5,2 Megawatt vilket motsvarar 2 600 lägenheters normalförbrukning av el.

Summering av 2017

Under 2017 tog vi emot 112 solcellsansökningar med en total effekt 2,04 MW (fondens mål 1,0 MW). Totalt genererade ansökningarna en bidragssumma på 1 574 500 kr. Utöver detta så har dessutom Erikshjälpen fått 175 000 kr till våra 3 gemensamma projekt.                         

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Tillsammas bidrar vi idag till projekt i Bangladesh, Burkina Faso och Benin. 

Läs mer om vårt samarbete med Erikshjälpen här

Ansök om statligt stöd för solceller

Regeringen har avsatt drygt 900 miljoner under perioden 2018-2020 för investeringsstöd för solceller. Stödnivån höjs fr o m första januari 2018 från 20% till 30% och stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökningar lämnas till länsstyrelsen via Boverkets portal.

 

Läs mer om ansökan hos Boverket

 

Det bästa av allt - Bixia Miljöfond ingår alltid i ditt elavtal

Kontakt

Har du frågor om Bixia Miljöfond? Kontakta oss!

Kundservice: 0771 - 60 30 30
miljofond@bixia.se

Ett viktigt sol- och skolprojekt

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete kan vi glädjande konstatera att vi har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Solel på Kabusa gård

På gården i Kabusa utanför Ystad lever familjen Andersson sin dröm. Som småskaliga producenter i ett ekologiskt kretslopp är de fast beslutna att vara självförsörjande på så mycket som möjligt.

Solkraft hos Börje

På gården Bokenäset, några mil från Uddevalla, bor miljöfondstagaren Börje Johansson med sin
fru Gunnel och katten Allan. Här har Börje installerat 160 kvadratmeter solpaneler på taket till sin maskinhall.