Bixia Miljöfond

Tillsammans med våra kunder kan vi bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor och att använda mindre el. För om vi ställer om till fossilfri och förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket innebär en hållbar framtid för kommande generationer. Det är det här vi brinner för och lägger vår kraft på. Och det är därför vi har Bixia Miljöfond.

Bixia Miljöfond - viktigt för vårt klimat

Syftet med Bixia Miljöfond har alltid varit att stödja konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. Sedan starten 2008 har vi stöttat över 250 projekt och delat ut 7 miljoner kronor. Av dessa projekt är drygt 100 stycken för investeringar av solceller, och när alla dessa solpaneler är i drift besparar vi klimatet nästan 450 ton koldioxid per år. Snacka om klimathjältar.

Tack vare våra kunder kan vi dela ut en miljon kronor i bidrag per år

Alla våra kunder bidrar varje månad till att fondera pengar i Bixia Miljöfond, och under ett års tid får vi ihop en miljon kronor. Tanken är att vi ska dela ut alla pengarna till olika projekt, men då måste ansökningarna leva upp till våra kriterier och riktlinjer. Vi vill bara dela ut pengar till projekt som är seriösa och gör verklig skillnad för miljö och klimat.

Mer fonderade pengar om du väljer närproducerad el via Bixia Nära

Som privatkund till Bixia har du möjlighet att köpa närproducerad förnybar el från lokala elproducenter i ditt landskap. Du kompletterar helt enkelt ditt befintliga elavtal med Bixia Nära och då bidrar du dessutom med ytterligare 10 kronor per månad till Bixia Miljöfond. Då kan vi öka andelen förnybar och närproducerad el ytterligare eftersom det finns mer pengar att dela ut. Riktigt bra, eller hur?

Bidrag från miljöfonden

Vi håller just nu på att omforma vår miljöfond. Vi kommer under 2016 inte att ha någon möjlighet att söka pengar från fonden. Tanken är dock att den även fortsättningsvis ska göra skillnad för miljö och klimat både lokalt och globalt. Formerna för detta håller vi just nu på att titta över. Vi räknar med att Bixias Miljöfonds nya kostym kommer att vara klar under hösten 2016.

Här finns lista på alla tidigare projekt som fått pengar från miljöfonden

Kontakt

Har du frågor om Bixia Miljöfond? Kontakta Jesper!

Jesper Wendel
Produktägare

Mobil: 076-828 58 06
miljofond@bixia.se

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Solenergi

Företaget Nordic Solar i Värmland arbetar med tekniker för förnybar energi. De har bland annat tagit fram solpaneler som generar el ur solenergi och är en av våra miljöfondstagare.