Bixia Miljöfond

Som Bixiakund är du med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor. För om vi ställer om till fossilfri och förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket innebär en hållbar framtid för kommande generationer.

Bixia Miljöfond - viktig för vårt klimat

Varför Bixia Miljöfond?
Syftet med Bixia Miljöfond har alltid varit att stödja konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. Sedan starten 2008 har vi stöttat över 250 projekt och delat ut 7 miljoner kronor. Av dessa projekt är drygt 100 stycken för investeringar av solceller, och när alla dessa solpaneler är i drift besparar vi klimatet nästan 450 ton koldioxid per år. Det är det här vi brinner för och lägger vår kraft på. Och det är därför vi har Bixia Miljöfond. 

Hur går det till?
Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år. Denna miljon fördelas till projekt som gör verklig skillnad för miljö och klimat. Målsättningen är att projekten ska skapa förutsättningar för att årligen tillföra 1 MW solenergi till den globala elproduktionen. Detta motsvarar elanvändningen i cirka 500 lägenheter per år. 

För att söka bidrag från miljöfonden läs mer här > 

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Som en mottagare av medel från Bixias Miljöfond finns Erikshjälpen. Genom samarbetet med Erikshjälpen kan vi glädjande konstatera att medel från miljöfonden har skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Tillsammas bidrar vi idag till projekt i Bangladesh, Burkina Faso och Benin. Läs mer > 

 

Det bästa av allt - ingår alltid i ditt elavtal

 

Kontakt

Har du frågor om Bixia Miljöfond? Kontakta Jesper.

Jesper Wendel
Produktägare

Mobil: 076-828 58 06
miljofond@bixia.se

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Solenergi

Företaget Nordic Solar i Värmland arbetar med tekniker för förnybar energi. De har bland annat tagit fram solpaneler som generar el ur solenergi och är en av våra miljöfondstagare.