Bixia logo
Meny

Bixia nominerad till Publishingpriset 2020

Elbolaget Bixia har, i samarbete med kommunikationsbyrån Identx och Gryt Film, nominerats till Publishingpriset för den digitala årsredovisningen ”Med hållbarhet som drivkraft”.

 

 

– Det här är tredje året som vi gör vår årsredovisning i digitalt format som till stor del bygger på rörligt material. Alla som har producerat en årsredovisning vet att det är en omfattande produktion som kräver en stor insats. Därför ville vi kunna nyttja innehållet under en längre tid och till en bredare målgrupp, något vi har lyckats väl med. Att vara nominerade till det prestigefulla Publishingpriset känns både roligt och hedrande, säger Jenny McDaniel, projektledare och uppdragsgivare på Bixia.

Publishingpriset är Sveriges mest heltäckande kommunikationstävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Sedan 1990 har Publishingpriset premierat lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation. Juryn består av verksamma kommunikatörer som granskar, värderar och jämför tävlingsbidragen. Effektiv och framgångsrik kommunikation förutsätter mer än god form. Därför bedömer Publishingprisets jury även textinnehåll och visuellt innehåll samt – beroende på typ av tävlingsbidrag – regi (film), fysiskt utförande (print) och användbarhet (webbplats).

Höja kunskapsnivån

Förutom att nå en bredare målgrupp och kunna använda innehållet i årsredovisningen i flera kanaler, vill Bixia öka kunskapen om el och förståelsen för hur elmarknaden fungerar. Under konceptet ”Elskolan” som är en del av årsredovisningen vill Bixia utbilda målgruppen.

– I de kundundersökningar vi gör framgår det att kunskapen om el är mycket låg. Fyra av tio svenskar vet inte från vilka källor den el de använder kommer och många vet inte skillnaden mellan fossilfritt och förnybart. Eftersom kunskapsglappet är så stort betyder det att många kunder inte kan göra väl avvägda elval, säger Jenny McDaniel.

Synliggöra medarbetarna och producenterna

Ett annat viktigt mål för årsredovisningen var att lyfta fram företagets medarbetare och producenter.

– Vi har lyft fram flera av våra hjältar, både i form av medarbetare och våra lokala producenter. För att skapa en förståelse för producenternas viktiga roll i omställningen till ett förnybart samhälle, säger Jenny McDaniel.

https://www.bixia.se/arsredovisning-2019

 

För mer information kontakta:

Peter Janefjord, marknadschef Bixia
E-post: peter.janefjord@bixia.se
Telefon: 0708-24 05 05

Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63

Publicerad 2020-10-14 08:20
Uppdaterad: 04 mars 2021