Bixia logo
Meny

Stockholm gick miste om 26 miljoner kWh

I Stockholm sken solen 541 timmar under juni och juli. Om hälften av alla Stockholms villaägare hade haft solpaneler på sina tak skulle det ha genererat en elproduktion på cirka 26 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har juni och juli månads solstrålar genererat cirka 1200 kilowattimmar.

Elbolaget Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av sol- vind- och vattenkraft. I dag har elbolaget cirka 1300 närproducenter som de köper sin el ifrån och antalet producenter ökar i snabb takt.

- Potentialen i solel är mycket större än man tror. Idag står solel för en knapp procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Nu har även tekniken utvecklats vilket bland annat lett till lägre priser som gör att solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Eric Constantien, chef inköp Produktion på Bixia.

De flesta av producenterna som levererar sin överskottsel från sina solelsanläggningar är så kallade prosumers, som i första hand producerar el för eget behov.

8 av 10 vill ha mer solel

Runt om i världen är solelen nu en stark konkurrent till fossila energislag. I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor. Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Åtta av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra.

- Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa, står vindkraften idag för omkring tio procent av vår totala produktion. Solel har en bra bit kvar till samma nivå som vindkraft men ger på ett enkelt sätt möjlighet för privatpersoner att göra en insats för miljön som dessutom är gynnsamt ekonomiskt, säger Eric Constantien.

En solelsanläggning på 4,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen. På solkollen.nu kan du enkelt ta reda på värdet av ditt hustak och få en egen solelskalkyl för ditt hus.

Så har vi räknat:

Antalet småhus i Stockholm enligt SCB cirka: 44 429. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel.

En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner.

Hälften av Stockholms villor, cirka 22 215 x 1200 kWh (kilowattimmar per villa) = 26,6 miljoner kWh.

Om sol och solel

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.

Källor: WheaterPal, Energimyndigheten, SCB.

Läs mer om solel här

För mer information kontakta:
Eric Constantien, chef Inköp Produktion Bixia 
Tel: 070-826 25 75 
E-post: eric.constantien@bixia.se

Publicerad 2017-08-08 09:23