Bixia logo
Meny

Vindkraft hjälper till att nå målet

För fyra år sedan satte Sverige och Norge upp ett mål att tillsammans öka den förnybara elproduktionen till 28,4 TWh fram till år 2020. För att nå målet har länderna ett gemensamt stödsystem – elcertikatsystement. Enligt elbolaget Bixias färska analys ligger vi bra till och allt talar för att vi kommer att överträffa det uppsatta målet med knappt 2 TWh.

I dagsläget återstår 14,6 TWh för att nå det uppsatta målet.

- För att nå målet behöver vi teoretiskt öka produktionen av förnybart med 3,16 TWh per år. Vid årsskiftet 2015/2016 låg vi 1,1 TWh över målet, vilket innebär att vi rent teoretiskt skulle nå 29,5 TWh år 2020. Men det finns många faktorer som påverkar, säger Matina Rosenberg, analytiker på elbolaget Bixia.

Stort vindkraftsprojekt i Norge

I februari beslutades om att investera och utveckla vindkraftsprojektet Fosen utanför Tronheim i Norge som beräknas tas i drift mellan år 2018 och 2020.

- Det är stora vindkraftverk med mycket bra vindlägen så vår bedömning är att årsproduktionen från Fosen kommer att ligga på cirka 4 TWh, säger Matina Rosenberg.

För att kunna beräkna den tillkommande produktionen har Bixia dels studerat branschföreningarnas och myndigheternas prognoser och planer för utbyggnad. Man har också gjort en egen bedöming över vad som är realistiskt och kommit fram till att den tillkommande produktionen i Sverige ligger på 7,5 TWh och i Norge på 7,9 TWh med det nya vindkraftsprojektet Fosen inräknat.

- Enligt vår prognos kommer vi att övertäffa målet något och uppnå 29,2 TWh år 2020. Störst osäkerhet ligger kring vindkraftsutbyggnaden, konstaterar Matina.

Läs mer om vindkraft

Publicerad 2016-04-18 07:30