Bixia logo
Meny

Vårvärme och långhelg ger lägre elpriser

Vårvärmen kom lägligt till Kristi Himmelfärdshelgen. Enligt elbolaget Bixias prognos för veckan kommer medeltemperaturen hamna på nästan tre grader över det normala. Värmen i kombination med helgdag och sänkt energiförbrukning gör att det nordiska elpriset beräknas sjunka till drygt 22 öre per kilowattimme jämfört med förra veckan då det låg på närmare 24 öre.

Både det varma vädret och ledigheten gör att elförbrukningen sjunker kraftigt, så mycket som 4000 MW per timme enligt Bixias beräkningar.

- Dock gör den svaga vinden att vi får mindre vindkraft i systemen, vilket gör att priserna inte sjunker mer än de hade gjort annars, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

Fortsatt varmt under nästa vecka

En högtrycksrygg över Nordpoolområdet är orsaken till det varma och torra vädret och detta håller i sig en bit in i nästa vecka. Temperaturen beräknas stiga och nå 5-6 grader över normalt från söndag och början på nästa vecka, innan de faller till omkring normalt.

- Värmen gör också att snösmältningen och tillrinningen tar fart, säger Matina Rosenberg.

God tillgång på förnybar el

Vi har en stor fördel i Norden med naturtillgångar som kan tas tillvara i form av vattenkraft och vindkraft. Under innevarande vecka beräknas vattenkraften stå för drygt 60 procent av den totala elproduktionen.

- Elpriserna är fortsatt på en historiskt låg nivå på både korta och långa avtal. Det kan vara läge att binda elpriset om man vill ha kontroll och veta mer exakt vad elen kostar per månad, säger Matina Rosenberg.  

Läs mer om elsituationen just nu

Publicerad 2016-05-05 10:42