Bixia logo
Meny

Regn på rätt ställe ger stabila priser

De flesta av oss tänker nog tillbaka på sommaren som varm och torr. Men enligt elbolaget Bixias kvartalsrapport har nederbörden legat över det normala. Särskilt blött var det i juli och augusti och en stor del av regnet kom de stora nordiska vattenmagasinsområdena tillgodo. Tack vare regn på rätt ställe har vattenmagasinen fyllts på vilket bäddar för en höst med stabila elpriser.

Vädret har stor inverkan på det nordiska elpriset. Eftersom ungefär 60 procent av den el vi använder i Norden kommer från vattenkraft har nederbördsmängden stor betydelse.

- När vattenmagasinen är fulla kan man säga att vi har lagrad vattenkraft. Eftersom våren var relativt torr samtidigt som vi använde mycket vattenkraft gick vi in i sommaren med låga nivåer i vattenmagasinen. Sommarens regn har dock fyllt på magasinen vilket gör att vi nu har betydligt högre nivåer i vattenmagasinen, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Högre elpriser under sommaren än i februari

Trots bra nederbörd och höga temperaturer har elpriset i juni, juli och augusti varit mer än dubbelt så höga som förra sommaren och till och med högre än i februari i år.

- Det beror på flera faktorer, men främst handlar det om att förra sommarens elpriser var extremt låga på grund av en stor tillrinning senare än normalt. En annan anledning är att det rent vädermässigt varit mindre vindrikt under sommaren 2016, vilket gjort att vindkraftsproduktionen varit låg, säger Matina Rosenberg.

Mer vind pressar priset

Förra året stod vindkraften för nio procent av Nordens totala elproduktion. Hittills i år har den stått för cirka sju procent. Detta trots att det installerats nya vindkraftverk. Svensk Vindenergi prognostiserar att det totalt tillkommer 167 nya vindkraftverk med en kapacitet på cirka 470 MW under 2016.

- Men med höst kommer också blåst vilket gör att vi sannolikt kommer få en större andel el från vindkraft under kommande kvartal. Ökad vindkraft och välfyllda vattenmagasin är goda förutsättningar för att en stor andel kommer från förnybara källor, säger Matina Rosenberg.

Se tidigare elpriser

För mer information kontakta: 
Matina Rosenberg, Analytiker 0470-70 33 95

Publicerad 2016-09-14 08:41